Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 16/2

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-02-16 11/12

Nr: 1

_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Freja Nielsen, Linnea Axelsson, Fritzl Lennaard, Christoffer Arnlund, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej, Henrik Stjernberg, Navid Ghaffarpour.

Bisittare: Inga

Frånvarande ur styrelsen: Sanna Sättare, Theresa Karlsson

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Freja valdes till mötesordförande

Alexander valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Fusionsmiddag

Vi bestämde att vi ska förtära tacos hos Fd Ordföranden August som en kick-off för nya styrelsen samt en avtackning av gamla styrelsen.

§5. Överlämningseftermiddag

Gamla styrelsen vill styra upp den nya och vi har bestämt oss för att ha en eftermiddag där vi går igenom kårstyrelsens grunder och vad som behövs göras. Datum ej bestämt men det lutar åt torsdag den 24 februari

§6. Rektorsmöte

Vi kommer ha verksamhetsårets första rektorsmöte den 24 februari.

§7. Expertis 2011

Alexander har hitills anmält sig, finns ett flertal i styrelsen och också är taggade.

§8. Mötestid

Vi har problem med att hitta en gemensam tid som passar alla i styrelsen, men vi ska diskutera detta under överlämningseftermiddagen

§9. Styrelsefoto

Som tidigare år kommer vi ta ett foto på styrelsen inom kort, tema diskuteras internt.

§10. Övriga frågor

Vår verksamhetsutvecklare Jon kommer ha en utbildning med oss torsdagen den 10 mars.

§11. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

Kommentarer

  • torr jävel säger:

    Haha Fritzl <3

    2011-02-16 | 20:12:22
  • torr jävel säger:

    Haha Fritzl <3

    2011-02-16 | 20:14:58

Kommentera inlägget här: