Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte

Kategori: Allmänt


Protokoll för styrelsemötet den 30/3 -10

1. Formalia
Ordförande: August
Sekreterare Lovisa

2.
Besök
Kristoffer Benne är på besök för han ska skriva reportage om kåren på svenskan
• It-utskottet Niklas är också på besök (se punkt 9)

3. Äggjakt
• Hayun och Jakob planerar äggjakt på Norra
• Ledtrådar på elevkårens fb-status/gå till kårmedlemmar
• Påskfirande med godis och påskmust kl. 13.30 vid hästarna
• Kåren beslutede att lägga 300 kr på påskäggsjakten

4. Operation Dagsverke & OperationFestival
• Freja och David ska leta tjänster åt eleverna under Operation dagsverke.
• Freja och David ska betälla 80 ytterligare bössor.
• Information om OD kommer preliminärt att hållas onsdag 28 april i aulan
• Kårmedlemmar kommer gå runt i klasserna och informera
• Till festivalen ska kåren ordna biljetter och affischer.

5. Fejden
• Två veckor efter påsklovet är första deltävlingen, debatt, på Kungsholmen.
• Det mesta är under kontroll. Dans-, musik- och fotbollsuttagningar är ännu inte klara.
• 15 april ska vi ha fejdenpepp i samband med friendsdagen

6. Representanter till NRF (Norrarealarnas förening)
• En förening för gamla norrarealare.
• Kåren ska utse två nya representanter att delta på NRF:s möten
• Kåren beslutade att David och Awat blir representanter

7. Ekonomi
• Lovisa och August var på banken igår men kan inte bli firmatecknare eftersom de är omyndiga. Linn ska bli firmatecknare och kortinnehavare och August kommer bli firmatecknare när han fyller 18. Lovisa får full tillgång till internetbanken.
• Fejdenfestkommittén vill ha pengar till fika då det är Norras tur att bjuda. Kåren tycker inte att fika är nödvändigt och kommer ta upp det vid lämpligt möte, men för att inte verka snåla tycker vi att det är ok nu.

8. Luddes grej
• Imorgon kommer Ludde att ha sin utbildning kl. 14.00 - 17.00 i A14
• Det går bra att ta med nödproviant
• Erik kommer att filma första kvarten.

9. It-utskott
• Kåren beslutade att tillsätta Niklas Granander i NMI8 som it-utskott.
• Niklas kommer att göra stora knappar till jeopordy-tävlingen.
• När fejden är över planerar Niklas att göra en hemsida till Elevkåren.
• Hemsidan ska innehålla många intressanta och roliga saker! Bl. a. forum, stadgan, bilder, skoltidningen och föreningar.
• Niklas siktar på att hemsidan ska vara klar till nästa läsår.

10. Inspiration-10
• Inspiration-10 äger rum 24 april ca 15.00 - 19.00 på Globala gymnasiet (Zinkensdamm)
• Alla som kan bör gå.

11. Bilder
• Vi kommer ta personbilder kl. 13.00 imorgon (innan Luddes grej).

12. Post
• Vi har äntligen fått pengar från skolan som köpt 10 skolkataloger
• Vi har fått deklaration nr. 3 från skatteverket. Lovisa ska ta hand om det.
• Hayun ger ett kuvert till sagaföreningen.
• Det är bra om kårstyrelsemedlemmarna kollar propositionerna inför SECO:s årsmöte

13. Skolledningsmöte
• Rektorn vill träffa alla medlemmar i kårstyrelsen. Det kommer antagligen att ske på tisdag v. 16 kl. 14.30.

14. Övrigt
• Kåren får beröm för hanteringen av skolkatalogen! Jippie!
• Brian Palmer, utsedd till Harvards bästa professor, föreläser om mod och civilkurage. Vi vill gärna att han kommer till skolan och föreläser eftersom alla ettor har mod-tema på svenskan.

Mötet avslutas

Styrelsemöte

Kategori: Allmänt

Protokoll för styrelsemötet den 24/3 -10

1. Formalia
Ordförande: August
Sekreterare Lovisa

2.
Genomgång av firmateckningsprotokoll
David, Awat och Hayun skriver under firmateckningsprotokoll

3. Operation Dagsverke
• Linn, Augugst, Freja och David var i Örebro på OD:s konferens.
• I år ska pengarna gå till att förhindra barnäktenskap i södra Sudan. Alla i kåren bör läsa på om projektet
• Modevisningen är 6 maj, konserten 11 maj, Operation festival den 21 maj (i Rålambshovparken) och insamlingsdagen 26 maj.

4. Fejden
Igår var fejdenuttagningarna
• Debattuttagningarna gick jättebra men juryn har ännu inte bestämt sig
Till bilduttagningen har två kandidater blivit utsedda
Vi har fått affischer från fejdenstyrelsen som vi ska sätta upp nästa vecka
På friendsdagen kommer vi att ha en workshop där vi gör affischer mm.
Hayun ska prata med Sebbe och Henke om fotbollsuttagningen. Anmälningsstopp torsdag innan påsk

5. It-utskott
Niklas (i NMI8) ska fixa "knappar" till jepordytävlingen.
• Enligt stadgan får elevkårsstyrelsen tillsätta utskott. Därför föreslår vi att tillsätta Niklas som
it-utskott. Vi välkomnar honom och andra intresserade av att vara med i it-utskottet att delta på
nästa styrelsemöte.


6. Ludvigs ledarskap-/gruppdynamikkurs
För styrelsen går det bra att ha kursen nästa onsdag, 31/3, kl. 14.00.

7. Elevkårsfoto
Nästa onsdag kl. 12 - 13 kommer vi att börja ta porträttbilder av oss i styrelsen.

8. Övrigt
Vi godkänner "Föreningen X"
• Fejdenfesten kommer att äga rum 12 maj i Jetverkstäderna nära Brommaplan.
Lokalen rymmer 650 personer, biljetten kommer kosta ca 100 kr.
Förslag på punkter till nästa mötes dagsordning: • påskäggstävling • killergame • it-utskott

Mötet avslutas

Styrelsemöte

Kategori: Allmänt


Protokoll för styrelsemötet den 16/3 -10

1. Formalia
Ordförande: August
Sekreterare Lovisa

2. Fejden

Imorgon är det fejdenpepp i aulan. August har gjort anmälningslistor.
• Vi kommer inte att dela ut bidrag till uttagningarna inför fejden.

3. Kårrummet
Efter vistelse i kårrummet måste man städa upp efter sig
• Det är helt okej att bjuda in vänner som man litar på
Övriga föreningar som har tillgång till kårrummet (Saga och NRIF) har företräde vid möten.

4. Föreningen X
Kåren har fått en ansökan om att bilda en förening vid namn "Föreningen X"
• Syftet med föreningen är hemligt men för att kunna godkänna föreningen måste kåren, eller
åtminstone föreningssamordnarna, känna till syftet.
Alexander ska boka möte med föreningens kontaktperson så att syftet kan diskuteras

5. Firmatecknare

Kåren behöver nya firmatecknare som bl. a. skriver under avtal. Därför öppnade vi ett möte angående detta där vi beslutade att August och Lovisa blir kårens nya firmatecknare. För mötesprotokoll, kontakta Linn.

6. Övrigt
• Vi diskuterade om det finns en bättre lösning för kommunikation på facebook mellan styrelsemedlemmarna än den nuvarande, men kom fram till att det inte finns något bättre alternativ.
• Kåren har fortfarande ingen mejllista till lärarna. Vi har inte kommit fram till huruvida det är nödvändigt eller inte, men det kan t. ex. vara bra om lärarna vet när kåren planerar saker i aulan.

Mötet avslutas


Innan mötet hade vi besök av Stjärnfoto som kommer att stå för produktionen av nästa års skolkatalog. Vi hann också med en gruppbild av kårstyrelsen som snart kommer ut på bloggen!


Styrelsemöte

Kategori: Allmänt


Protokoll för styrelsemötet den 10/3 -10

1. Formalia
Ordförande: August
Sekreterare Lovisa

2.
Fejdenpepp onsdag 17/3
Olga och Carro ska göra och sätta upp affischer inför peppen
Olga, Carro, Freja och David kommer att stå vid aulans utgångar efter fejdenpeppen för att ta emot anmälningar. Det kommer också att gå bra att anmäla sig via mejl.
August, Linn, Carro och Lovisa kommer att sälja skolkatalogen vid hästarna efteråt.

3. Fejdenuttagningar

• Uttagningar kommer ske tisdag 23/3 (för musik, teater, bild och debatt), torsdag 25/3 (för dans) och måndag 29/3 (för jeopardy). När uttagningar till fotbollslaget kommer ske är ännu inte bestämt.

4. OD:s nationella konferens

• Nu är biljetterna bokade
• På konferensen ska man besluta om ett nytt projekt inför nästa år. På OD:s hemsida finns de två förslagen presenterade. Norras elevkår har en röst.

5. SECO styrelsens hearingkonferens tors 11/3

• Kom för att få veta mer om SECO!

6. Kommande styrelsemöten
• Tid för möten kommer att växla mellan tisdag 14.45 och onsdag 9.30
• August kallar till möte på söndagar (tisdag/ onsdag)
• Nästa möte kommer att hållas tisdag 16/3. Då kommer Stjärnfoto för att prata om nästa års skolkatalog. Vi kommer att ta en gruppbild av kåren och i mån av tid porträttbilder (se Övrigt)

7. Övrigt
• Förslag på hur gruppbilden ska utformas: kåren gömmer sig på taket för en gigantisk rektor, kåren står i "skogen"/ det lilla buskaget på skolgården, kåren i museumsalen. Kom med fler förslag på facebook!

Mötet avslutas