Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 23/2

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-02-23 11/12

Nr: 2

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej.

Bisittare: Inga

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Pennor

Tjocka tuschpennor som behövs till överlämningseftermiddag (24/2) med gamla och nya styrelsen ska inhandlas av Pepule på Svansströms.

§5. Fika

Fika till överlämningseftermiddag (24/2) ska inhandlas av Sanna och Henrik.

§6. Diverse mail

Mail angående föreläsning om högskoleprovet och den ideella organisationen OBS! diskuterades. Föreläsning om högskoleprovet under skoltid ska tas upp med rektorn. OBS! arbete tackar vi nej till i vår då vi arbetar med Operation Dagsverke, som är en liknande organisastion.

§7. Övriga punkter

Design till de nya medlemskortet för elevkåren valdes.

Genomgång inför morgondagen då vi ska ha ett möte med rektorn och har en planerad överlämningseftermiddag med medlemmar från gamla kårstyrelsen.

§8. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: