Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 28/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: C11, Norra Real 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-28 11/12

Nr: 8

______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej, Christoffer Arnlund, Henrik Stjernberg.

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson.

Bisittare: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Förreningen kårrabatter
Föreningen kårrabatter har årsmöte måndag den 4/4 och en ny representant från Norra Reals Elevkår ska då väljas in i Föreningen Kårrabatters styrelse. Styrelsen beslutade att be Ivar Vänglund att ta på sig detta uppdrag. Om Ivar tackar ja blir han Norra Reals Elevkårs representant för det kommande verksamhetsåret i Föreningen Kårrabatter.

§6. Medlemskortsworkshop
SECOs workshop för medlemskort hålls torsdag den 31/3 mellan klockan 15.30-18.30. Workshopen får ha obegränsat med representanter från Norra Reals Elevkår och därför är ingen specifik representant från styrelsen vald att ensam närvara.

§7. Lärverksfejden
Uttagningarna för läroverksfejden har startat och styrelsen vill att dessa ska få största möjliga uppmärksamhet bland elever och lärare. Inför första uttagningen ska styrelsen sitta i entren och peppa till eleverna. Styrelsen beslutade därför
att bevilja 100 kr som ska gå till godis. Godiset ska användas som småpriser i den jeopardytävling som kommer pågå i entrén.

§8. Öppet möte
Ett öppet styrelsemöte kommer hållas i skolan v.14. Här välkomnas idéer och förslag av alla olika typer!

§.9 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: