Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 29/8

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-08-29 11/12

Nr: 18

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Sanna Sättare, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson, Alexander Ljungquist.

 

Bisittare: Inga.

 

Frånvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Fritz Lennaard, Christoffer Arnlund, Henrik Stjernberg, Pepule Brodrej.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Linnea valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Närvarande ur styrelsen mår relativt bra.

§6. Inspark

Försäljningen till insparken går bra. Styrelsen ska infinna sig på plats den 1/9 21:30, en halvtimme innan de första gästerna väntas anlända. Freja informerar om insparken på föräldramötet den 30/8. De sista biljetterna säljs vid hästarna under 30 och 31 augusti.

§7. Smartplaner

Några smartplaner är inte färdiga och det kan därför inte fattas några beslut utav dessa.

§8. Läroverksfejdsstyrelsen

Nya representanter från Norra Real ska utses till Läroverksfejdsstyrelsen. Hur många är ännu inte utannonserat från Läroverksfejdsstyrelsen. Elevkårsstyrelsen har interna förslag på representanter. Om dessa inte vill vara delaktiga i Läroverksfejdsstyrelsen kommer det på skolan annonseras om att nya representanter behövs.

§9. Skolkläder

Skolkläder ska säljas till våra medlemmar och ett företag sökes för försäljning av dessa. Något beslut om vilket företag som ska användas finns fortfarande inte. Innan beslut tas vill styrelsen se klädesprover från företag som eventuellt ska anlitas för försäljning.

§10. Skolkatalog

Freja har möte med Stjärnstudio den 30/8. Fotograferingen kommer att vara v. 37. Ett önskemål är att det ska finnas plats för fler föreningsfoton i katalogen.

§11. Styrelseträff

Punkten tas upp på nästa möte då för få är närvarande för att ett beslut om datum och aktivitet ska kunna tas.

§12. Övriga punkter

Tema till styrelsefoto diskuteras internt.

Alexander informerar om att skoltidningen kommer att söka föreningsbidrag.

§13. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer


Kommentera inlägget här: