Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 15/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-15 11/12

Nr: 12

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Linnea Axelsson, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson, Alexander Ljungquist, Marilyn Nguema, Peoule Brodrej.

Bisittare: Carl Nordblom, Patrik Berglund (§1-6).

Frånvarande ur styrelsen: Fritz Lennaard, Christoffer Arnlund, Henrik Sterjnberg.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Alla i styrelsen mådde bra och var extra glada över ett väntande påsklov.

§6. TIFO

Bisittare Carl Nordblom och Patrik Berglund från Norra Reals TIFO-förening presenterade sina idéer inför läroverksfejden och sökte även bidrag på 1000 kr för att genomföra dessa. Styrelsen beslutade

att 1000 kr beviljas till TIFO-föreningen för att de ska kunna genomföra sina idéer till läroverksfejden. Idéerna ska vara genomförda till onsdag 27/4.

§7. Läroverksfejden

Biljetterna till övriga deltävlingar kommer släppas varje måndag innan respektive deltävling.

Max 70 funktionärer får hjälpa till under jeopardydeltävlingen och dessa ska komma på ett funktionärsmöte tisdag 26/4.

Navid håller fortsatt i dramauttagningen. Theresa ska under lovet skriva ett provmanus. Navid ska kontakta personer som eventuellt ska delta som skådespelare.

Niklas Granander kommer spela musik före deltävlingen som hålls 27/4. Theresa kontaktar skolledningen för att informera om detta. Sina Mohammadi ska hälpa Niklas att hämta musikutrustningen onsdag 27/4.

Priser för ansiktsfärg på olika butiker ska ses över under lovet. Styrelsen besutade

att 200 kr ska gå till ansiktsfärg om denna färg räcker till minst 50 personer.

§8. OD-jogg

OD-joggen planeras att hållas den 5/11 mellan 11.00-15.00 i Humlegården. Christoffer skriver ihop en tillståndsansökan till polisen och Navid lämnar in denna senast lördag den 16/4.

§9. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Styrelsemöte 11/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-11 11/12

Nr: 11

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Linnea Axelsson, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Fritz Lennaard, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Allmänt bra stämning i styrelsen!

§6. Äggjakten

Äggjakten som genomförts gick bra och uppskattades mycket. Sanna och Henrik gör en utvärdering på äggjakten. Ett problem som uppstod är nu löst och vinnarna har presenterats på facebook.

§7. Läroverksfejden

Jeopardydeltagarna är nu uttagna. Debattuttagningen pågår fortfarande och Alexander ansvarar för denna. En uttagning har varit men en extrauttagning planeras. Navid ansvarar för dramauttagningen. Biljetter till jeopardydeltävlingen kommer börja säljas tisdag 12/4.

TIFO-föreningen på skolan han kontaktat styrelsen för att samtala om eventuella samarbeten inför läroverksfejden och ska medverka vid nästa möte.

Theresa ska kontakta Niklas Granander för samarbete inför deltävlingen som ska hållas på Norra Real. Styrelsen beslutade

att 1000 kr ska gå till hyran av ljudsystem som ska användas under jeopardydeltävlingen.

Sanna ska kontakta en person som kan vara konferencier under jeopardydeltävlingen på Norra Real.

§8. OD-jogg

Pepule kontaktar polisen för tillstånd att anordna ett event på allmän plats.

§9. Städning

Kårrummet ska städas upp ordentligt efter ommöbleringen som gjorts. Linnea ansvarar för återvinning av använt material som ligger i kårrummet och styrelsen ansvarar tillsammans för resten av städningen.

§10. Skolkläder

Freja ska kontakta företaget som sålt skolkläder tidigare under terminen då de ännu inte levererats.

§11. Mattecentrum

Mattecentrum som håller i den mattehjälp som finns på skolan måndag-torsdag kl 17.00 vill via elevkåren göra reklam i skolan. Detta ska styrelsen hjälpa till med genom att affischera och informera via fronter och facebook.

§.12 Jon

Jon från SECO vill komma till skolan och föreläsa för eleverna. Styrelsen föreslår den 18 eller den 25 maj. Linnea ser över datum och kontaktar Jon.

§13. Extra möte

Ett extrainsatt möte ska hållas på fredag 15/4 kl 15.00 på kebabstället mitt emot skolan.

§11. Övriga punkter

En middag för styrelsen planeras fredag den 29/4.

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 6/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-06 11/12

Nr: 10

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Ballonger

Styrelsen beslutade

att 1440 kr beviljas att användas till köp av ballonger med Elevkårens tryck

§6. Lund

Styrelsen beslutade

att ytterligare 680 kr ska gå till Lundresan anordnad via Operation Dagsverke som Freja, Linnea

och Pepule ska åka på.

§7. Övriga punkter

Dramauttagningen inför läroverksfejden hålls av Navid. En extra jeopardyuttagning inför läroverksfejden kommer hållas för de som tillfrågat en sådan och Linnea kommer ansvara för denna.

Ett förslag om ett inköp av en ordförandeklubba finns, vilket styrelsen röstade nej till.

§8. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 4/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-04 11/12

Nr: 9

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Allmänt bra stämning i styrelsen, framför allt väldig glädje över att detta var det första mötet med

100 % närvaro.

§6. Studentkatalog

Norra Real ska skriva en text till den gemensamma studentkatalogen för Stockholms fyra stora läroverk. August Almqvist Jansson ska tillfrågas om han är villig att skriva en text som publiceras i katalogen. Pepule kontaktar August.

§7. Onsdag 6/4 – Torsdag 7/4

Onsdag från klockan 13:00 är det styrelseträff för planering av främst Läroverksfejden men även annat som behöver planeras och struktureras. Torsdag från klockan 13:00 är det träff för styrelsen för ommöblering av kårrummet.

§8. Öppet möte

Öppet möte hålls på andra våningen på onsdag 6/4 klockan 09:35. Medlemmar i kåren är varmt välkomna att komma med idéer och åsikter. Styrelsen bjuder på godis!

Alexander och Theresa medtar postitlappar. Styrelsen tog beslut om

att 200 kr ska brukas för att köpa godis.

§9. Läroverksfejden

Intern planering inför den deltävling som hålls på Norra Real pågår inom styrelsen.

Onsdag 6/4 ska styrelsen från 13:00 planera det sista inför fejden.

§10. Månadsplanering

En månadsplanering för elevkårens aktiviteter planera komma upp i skolan. Linnea ser över detta.

§11. Rektorsmöte

Den 13/5 klockan 14:00 är det möte med styrelsen och rektor Ove Sköld. Mötet hålls för att samtala om den gångna terminen och även för att bestämma innehåll på de USB-minnen de nya eleverna ska få i början av höstterminen.

§.12 Företag

Många företag kontaktar styrelsen och skolledning för att komma till skolan och föreläsa. En frågeställning om hur elevkårens medlemmar ställer sig till föreläsande och informerande företag under det öppna mötet 6/4. Föreläsning från Nanny.nu kommer ställas in då det inte finns tid för besök av företaget.

§13. Enkäter

De nya föreningsblanketterna är klara och likaså enkäterna för pengar som ska återbetalas av elevkåren. Christoffer utformar en påverkansblankett som ännu inte är klar.

§14. Lundresa

Resan till Lund som tre personer i styrelsen och även en medlem i elevkåren ska genomföra vecka 15 planeras. Resan innefattar information om Operation Dagsverke och även en träff med Dalai Lama.

Styrelsen beslutade

att 2520 kr beviljas att användas för rese- och boendekostnader till resan.

§11. Övriga punkter

Aulabokning för onsdagsförmiddagar checkades av med Linnea som är ansvarig för detta.

Matris för påverkan som Christoffer arbetar på ska ut till så många lärare som möjligt för feedback. En veckofråga är också aktuellt i matrisen, alltså en ny fråga varje vecka som då ska behandlas av lärare, skolledning och elever. Dessa frågor ska sedan tas upp och diskuteras på AE-mötena. Matrisen ska även som färdig vara tillgänglig för lärare, skolledning och elever.

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades