Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 6/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-06 11/12

Nr: 10

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Ballonger

Styrelsen beslutade

att 1440 kr beviljas att användas till köp av ballonger med Elevkårens tryck

§6. Lund

Styrelsen beslutade

att ytterligare 680 kr ska gå till Lundresan anordnad via Operation Dagsverke som Freja, Linnea

och Pepule ska åka på.

§7. Övriga punkter

Dramauttagningen inför läroverksfejden hålls av Navid. En extra jeopardyuttagning inför läroverksfejden kommer hållas för de som tillfrågat en sådan och Linnea kommer ansvara för denna.

Ett förslag om ett inköp av en ordförandeklubba finns, vilket styrelsen röstade nej till.

§8. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer


Kommentera inlägget här: