Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 9/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-09 11/12

Nr: 5

_________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Lundresa

Fyra elever från skolan ska tillsammans med en lärare besöka Lund för att träffa Dalai Lama och delta i en workshop. Tidigare beslutat att Freja, Henrik och Pepule ska åka från styrelsen och likaså Linn från gamla styrelsen. Då Henrik inte kan delta i sammanträdet beslutades att Linnéa åker till Lund istället för Henrik.

§5. Poängjaktspris

En del av Poängjaktspriset har ännu inte betalats av Elevkåren. Den nya styrelsen blev informerad om det beslut som togs av gamla styrelsen, nämligen att Elevkåren ska stå för kostnaden.

§6. Uttagningar till Läroverksfejden

Uttagningarna till Läroverksfejden kommer ske innan den 13/4. Tid, datum och plats för uttagningarna kommer ut snarast.

§7. Övriga punkter

Huruvida resekostnaden till Lund ska betalas av Elevkåren eller ej diskuterades. Något beslut är ännu inte taget. Freja har fått i uppgift att se över möjliga kommunkationsmedel och dess kostnader.

§8. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer

  • AESS säger:

    keffaste bloggen!

    2011-03-13 | 19:28:00

Kommentera inlägget här: