Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte II 15/8

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: B14, Norra Real

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-08-15 11/12

Nr: 17

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Linnea Axelsson.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Skyddsombud

Styrelsen beslutade

Att Theresa Karlsson, Pepule Brodrej och Christoffer Arnlund utnämns till skolans

skyddsombud.

§6. Pengar till uppstartsdagar

Styrelsen beslutade

Att 1350 kr ska gå till material för ettornas uppstartsdagar 16/8 – 18/8.

§7. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer


Kommentera inlägget här: