Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 30/5

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Norra Reals tak


Protokoll för styrelsemöte

2011-05-30 11/12

Nr: 15

_________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson.

Bisittare: Ingen.

Frånvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Navid Ghaffarpour, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.


§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Linnea valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.


§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.


§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.


§5. Mårunda
Alla närvarande mådde bra och var glada över det snart kommande sommarlovet.

§6. Lillis
Theresa planerar insparken och har kontakt med Skolfest angående denna. En ny Lillisfamilj ska även tillsättas. En fika för intresserade kommer att hållas den 7/6 kl 12:00. Theresa kommer att hålla i informationen under fikat. Sanna annonserar detta på Facebook. Styrelsen beslutade
att 100 kr ska avsättas för att handla fika till Lillisfikat den 7/6.

§7. Pedagogiska Priset
Linnea ska göra mer PR angående Pedagogiska Priset som delas ut på skolavslutningen. Freja ordnar ett diplom, Sanna ordnar en A4 ram och Linnea köper blommor. Styrelsen beslutade
att 300 kr ska gå till blommor och diplom för vinnaren av Pedagogiska Priset.

§8. Picknick
Den 6/6 anordnar Elevkårsstyrelsen en picknick i Rålis, från 14:00. Marilyn anordnar ett facebookevent för detta och Freja tar med sig kubb och en fotboll till Rålis den 6/6.

§9. Skolstart
Styrelsen ska ha en planeringsdag inför skolstarten den 15/8. Styrelsen beslutade
att lunch ska köpas till närvarande styrelsemedlemmar på planeringsdagen den 15/8.

§10. LVF
Sekretessbelagt material

§11. Studentlunch
10 stycken frivilliga personer saknas till förberedelse och servering på studentlunchen. Marilyn annonserar efter ytterligare frivilliga personer på Facebook.

§12. SECO
Sanna informerade om SECOs nya system som ska börja användas av Elevkåren till hösten. Sanna ordnar inloggning och lösenord till Norra Real från SECO.

§13. Kalender
En Elevkårskalender ska skapas till höstterminens start. Sanna ska göra denna och styrelsen tog beslut om
att max 400 kr får gå till materialet till Elevkårskalendern.

§14. Ballonger
Fritz betalar fakturan för de beställda ballongerna.

§11. Övriga punkter
TIFO-föreningen har beviljats 1000 kr och senare ytterligare 400 kr.
Modeföreningen är beviljade pengar de inte har fått. Marilyn kontaktar ansvarig person ur modeföreningen.
Tomas text angående Läroverksfejden ska läggas in i dropboxen.

§12. Mötets avslutande
Mötet avslutades

Kommentarer

 • Annika säger:

  Hur länge brukar mötena pågå? Skulle vilja bli involverad med vet inte om jag har tid

  2012-03-18 | 13:28:51
  Bloggadress: http://norraselevkar.blogg.se/
 • Annika säger:

  Hur länge brukar mötena pågå? Skulle vilja bli involverad med vet inte om jag har tid

  2012-03-18 | 13:29:27
  Bloggadress: http://saljafakturor.bloggproffs.se/

Kommentera inlägget här: