Norra Reals Elevkår

Kontakta Styrelsen!

Kategori: Allmänt

Hemsidan är för närvarande inaktiv. För att komma i kontakt med Styrelsen 13/14, skicka ett meddelande till oss på Facebook: Norra Reals Elevkår, eller skicka ett mejl till norraselevkar@hotmail.com.

Ny styrelse

Kategori: Allmänt

Hej!

Norra Reals elevkår har fått en ny styrelse och det är nu mera Maia Rottenberg, sekreterare i elevkårsstyrelsen, som skall kontaktas för att få tillgång till mötesprotokollen.

Kontaktuppgifter för Maia Rottenberg:
0707455019
maiarottenberg@hotmail.com

/Norra Reals elevkårsstyrelse

Protokoll

Kategori: Allmänt

Hej!

Alla styrelsemöten vi har i Elevkårsstyrelsen är öppna möten och ni är varmt välkomna att delta.
Protokollen från dessa möten är offentliga och för att få tillgång till dessa vänligen kontakta
Sanna Sättare, sekreterare Elevkårsstyrelsen
0760484226
sanna.sattare@hotmail.com

/Norra Reals Elevkårsstyrelse

Styrelsemöte 14/11

Kategori: Allmänt

Mötesordförande Freja Nielsen
Sekreterare Linnea Axelsson

 -Thomas, ledamot i LVF-styrelsen berättar om beslut som tagigt.
 -Love är inte längre vår verksamhetsutvecklare
 -Skolkläder, vi säljer 5 plagg + påse.
 -Ekonomi, Skulder från skolkortsköp. Östra och södra vägrar betala, det skall undersökas om det framgick att korten skulle kosta.
 -Real Green vill ha 1000kr. De får återkomma med påskriven ansökan.
 -Killergame-lappar ska samlas in. Spelet pausat från och med onsdag.

Mötet avslutat.

Styrelsemöte 29/8

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-08-29 11/12

Nr: 18

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Sanna Sättare, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson, Alexander Ljungquist.

 

Bisittare: Inga.

 

Frånvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Fritz Lennaard, Christoffer Arnlund, Henrik Stjernberg, Pepule Brodrej.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Linnea valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Närvarande ur styrelsen mår relativt bra.

§6. Inspark

Försäljningen till insparken går bra. Styrelsen ska infinna sig på plats den 1/9 21:30, en halvtimme innan de första gästerna väntas anlända. Freja informerar om insparken på föräldramötet den 30/8. De sista biljetterna säljs vid hästarna under 30 och 31 augusti.

§7. Smartplaner

Några smartplaner är inte färdiga och det kan därför inte fattas några beslut utav dessa.

§8. Läroverksfejdsstyrelsen

Nya representanter från Norra Real ska utses till Läroverksfejdsstyrelsen. Hur många är ännu inte utannonserat från Läroverksfejdsstyrelsen. Elevkårsstyrelsen har interna förslag på representanter. Om dessa inte vill vara delaktiga i Läroverksfejdsstyrelsen kommer det på skolan annonseras om att nya representanter behövs.

§9. Skolkläder

Skolkläder ska säljas till våra medlemmar och ett företag sökes för försäljning av dessa. Något beslut om vilket företag som ska användas finns fortfarande inte. Innan beslut tas vill styrelsen se klädesprover från företag som eventuellt ska anlitas för försäljning.

§10. Skolkatalog

Freja har möte med Stjärnstudio den 30/8. Fotograferingen kommer att vara v. 37. Ett önskemål är att det ska finnas plats för fler föreningsfoton i katalogen.

§11. Styrelseträff

Punkten tas upp på nästa möte då för få är närvarande för att ett beslut om datum och aktivitet ska kunna tas.

§12. Övriga punkter

Tema till styrelsefoto diskuteras internt.

Alexander informerar om att skoltidningen kommer att söka föreningsbidrag.

§13. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte II 15/8

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: B14, Norra Real

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-08-15 11/12

Nr: 17

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Linnea Axelsson.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Skyddsombud

Styrelsen beslutade

Att Theresa Karlsson, Pepule Brodrej och Christoffer Arnlund utnämns till skolans

skyddsombud.

§6. Pengar till uppstartsdagar

Styrelsen beslutade

Att 1350 kr ska gå till material för ettornas uppstartsdagar 16/8 – 18/8.

§7. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 15/8

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: B14, Norra Real

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-08-15 11/12

Nr: 16

_________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Linnea Axelsson.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Pengar till lunch

Styrelsen beslutade

Att 750 kr går till lunch för styrelsen under planeringsdagen 15/8.

§6. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 30/5

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Norra Reals tak


Protokoll för styrelsemöte

2011-05-30 11/12

Nr: 15

_________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson.

Bisittare: Ingen.

Frånvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Navid Ghaffarpour, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.


§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Linnea valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.


§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.


§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.


§5. Mårunda
Alla närvarande mådde bra och var glada över det snart kommande sommarlovet.

§6. Lillis
Theresa planerar insparken och har kontakt med Skolfest angående denna. En ny Lillisfamilj ska även tillsättas. En fika för intresserade kommer att hållas den 7/6 kl 12:00. Theresa kommer att hålla i informationen under fikat. Sanna annonserar detta på Facebook. Styrelsen beslutade
att 100 kr ska avsättas för att handla fika till Lillisfikat den 7/6.

§7. Pedagogiska Priset
Linnea ska göra mer PR angående Pedagogiska Priset som delas ut på skolavslutningen. Freja ordnar ett diplom, Sanna ordnar en A4 ram och Linnea köper blommor. Styrelsen beslutade
att 300 kr ska gå till blommor och diplom för vinnaren av Pedagogiska Priset.

§8. Picknick
Den 6/6 anordnar Elevkårsstyrelsen en picknick i Rålis, från 14:00. Marilyn anordnar ett facebookevent för detta och Freja tar med sig kubb och en fotboll till Rålis den 6/6.

§9. Skolstart
Styrelsen ska ha en planeringsdag inför skolstarten den 15/8. Styrelsen beslutade
att lunch ska köpas till närvarande styrelsemedlemmar på planeringsdagen den 15/8.

§10. LVF
Sekretessbelagt material

§11. Studentlunch
10 stycken frivilliga personer saknas till förberedelse och servering på studentlunchen. Marilyn annonserar efter ytterligare frivilliga personer på Facebook.

§12. SECO
Sanna informerade om SECOs nya system som ska börja användas av Elevkåren till hösten. Sanna ordnar inloggning och lösenord till Norra Real från SECO.

§13. Kalender
En Elevkårskalender ska skapas till höstterminens start. Sanna ska göra denna och styrelsen tog beslut om
att max 400 kr får gå till materialet till Elevkårskalendern.

§14. Ballonger
Fritz betalar fakturan för de beställda ballongerna.

§11. Övriga punkter
TIFO-föreningen har beviljats 1000 kr och senare ytterligare 400 kr.
Modeföreningen är beviljade pengar de inte har fått. Marilyn kontaktar ansvarig person ur modeföreningen.
Tomas text angående Läroverksfejden ska läggas in i dropboxen.

§12. Mötets avslutande
Mötet avslutades

Styrelsemöte 2/5

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-05-02 11/12

Nr: 13

_______________________________________________________________________________________________

 

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

 

Bisittare: Inga.

 

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungqvist, Navid Ghaffarpour.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Styrelsen mår allmänt bra men är en aning stressad över skolarbete och annat.

§6. Effektivisera möten

Styrelsemötena bör effektiviseras. Detta då de tar lång tid och ofta behandlar fler saker än nödvändigt. Tillsammans bestämde styrelsen att framtida event ska planeras innan möten och endast godkännas under själv mötena, i så stor mån som möjligt.

§7. OD

OD-joggen har fortfarande inte fått ett godkännande från polisen och kan därför inte genomföras i år då tiden blir för knapp. OD-joggen kommer istället att genomföras nästa verksamhetsår.

Tisdag 3/5 föreläsning i aulan med information om OD kl 12-13 och 13-14. Till nästa vecka ska Pepule och Henrik skaffa fram insamlingsbössor och buntband som förberedelse inför Operation Dagsverke. Styrelsen ska tillsammans dela ut broschyrer och infoblad i klasserna då dessa anlänt till skolan.

§8. Kiss&Makeup

Kiss&Makeup vill komma till studentfotograferingen och styla elever inför fotograferingen. Styrelsen röstade nej till detta.

 

§9. Sveriges Störigaste Sommarjobb

Sveriges Störigaste Sommarjobb vill att vi ska sätta upp affischer i skolan för att göra reklam. Styrelsen godkände.

§10. Förslag + idéer

Förslagen från det öppna mötet har sammanställt och styrelsen diskuterade vilka förslag som är möjliga att genomföra.

 

§11. Biljetter

Styrelsen börjar sälja biljetter till estettävlingen kl 09.00 den 3/5.

§12. Study Hall

Styrelsen diskuterar att starta en pluggstuga för skolans elever. Kårstyrelsen ska då ansvara för denna och finnas till hands för hjälp. Förslagsvis ska denna pluggstuga starta HT-11.

§13.

Sekretessbelagt

§14. Skolkläder

Skolkläderna har fortfarande inte anlänt. Senast den 3/5 ska information komma från företaget angående leverans. Mejl ska ha gått ut till alla som beställt kläder.

§15. Lillis

Vi ska utse en Lillisfamilj som kan hjälpa till med välkomnandet av ettor. Navid och Theresa ska gå ut med information att vi söker familjemedlemmar till Lillis. Styrelsen ska också ha en idéstuga för vilka aktiviteter som ska genomföras när ettorna börjar.

§16. Övriga punkter

Niklas vill ha betalt för musikutrustningen från Läroverksfejden. Fritz överför pengar så fort han fått kontonummer från Niklas.

En extra debattuttagning inför läroverksfejden ska hållas, Fritz och Pepule är ansvariga för denna.

En tågning till Södra Latin ska genomföras gemensamt av Norra Real-elever på fredag 6/5. Samling för elever på en timme innan vi tågar.

§17. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 


Styrelsemöte 15/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-15 11/12

Nr: 12

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Linnea Axelsson, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson, Alexander Ljungquist, Marilyn Nguema, Peoule Brodrej.

Bisittare: Carl Nordblom, Patrik Berglund (§1-6).

Frånvarande ur styrelsen: Fritz Lennaard, Christoffer Arnlund, Henrik Sterjnberg.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Alla i styrelsen mådde bra och var extra glada över ett väntande påsklov.

§6. TIFO

Bisittare Carl Nordblom och Patrik Berglund från Norra Reals TIFO-förening presenterade sina idéer inför läroverksfejden och sökte även bidrag på 1000 kr för att genomföra dessa. Styrelsen beslutade

att 1000 kr beviljas till TIFO-föreningen för att de ska kunna genomföra sina idéer till läroverksfejden. Idéerna ska vara genomförda till onsdag 27/4.

§7. Läroverksfejden

Biljetterna till övriga deltävlingar kommer släppas varje måndag innan respektive deltävling.

Max 70 funktionärer får hjälpa till under jeopardydeltävlingen och dessa ska komma på ett funktionärsmöte tisdag 26/4.

Navid håller fortsatt i dramauttagningen. Theresa ska under lovet skriva ett provmanus. Navid ska kontakta personer som eventuellt ska delta som skådespelare.

Niklas Granander kommer spela musik före deltävlingen som hålls 27/4. Theresa kontaktar skolledningen för att informera om detta. Sina Mohammadi ska hälpa Niklas att hämta musikutrustningen onsdag 27/4.

Priser för ansiktsfärg på olika butiker ska ses över under lovet. Styrelsen besutade

att 200 kr ska gå till ansiktsfärg om denna färg räcker till minst 50 personer.

§8. OD-jogg

OD-joggen planeras att hållas den 5/11 mellan 11.00-15.00 i Humlegården. Christoffer skriver ihop en tillståndsansökan till polisen och Navid lämnar in denna senast lördag den 16/4.

§9. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Styrelsemöte 11/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-11 11/12

Nr: 11

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Linnea Axelsson, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Fritz Lennaard, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Allmänt bra stämning i styrelsen!

§6. Äggjakten

Äggjakten som genomförts gick bra och uppskattades mycket. Sanna och Henrik gör en utvärdering på äggjakten. Ett problem som uppstod är nu löst och vinnarna har presenterats på facebook.

§7. Läroverksfejden

Jeopardydeltagarna är nu uttagna. Debattuttagningen pågår fortfarande och Alexander ansvarar för denna. En uttagning har varit men en extrauttagning planeras. Navid ansvarar för dramauttagningen. Biljetter till jeopardydeltävlingen kommer börja säljas tisdag 12/4.

TIFO-föreningen på skolan han kontaktat styrelsen för att samtala om eventuella samarbeten inför läroverksfejden och ska medverka vid nästa möte.

Theresa ska kontakta Niklas Granander för samarbete inför deltävlingen som ska hållas på Norra Real. Styrelsen beslutade

att 1000 kr ska gå till hyran av ljudsystem som ska användas under jeopardydeltävlingen.

Sanna ska kontakta en person som kan vara konferencier under jeopardydeltävlingen på Norra Real.

§8. OD-jogg

Pepule kontaktar polisen för tillstånd att anordna ett event på allmän plats.

§9. Städning

Kårrummet ska städas upp ordentligt efter ommöbleringen som gjorts. Linnea ansvarar för återvinning av använt material som ligger i kårrummet och styrelsen ansvarar tillsammans för resten av städningen.

§10. Skolkläder

Freja ska kontakta företaget som sålt skolkläder tidigare under terminen då de ännu inte levererats.

§11. Mattecentrum

Mattecentrum som håller i den mattehjälp som finns på skolan måndag-torsdag kl 17.00 vill via elevkåren göra reklam i skolan. Detta ska styrelsen hjälpa till med genom att affischera och informera via fronter och facebook.

§.12 Jon

Jon från SECO vill komma till skolan och föreläsa för eleverna. Styrelsen föreslår den 18 eller den 25 maj. Linnea ser över datum och kontaktar Jon.

§13. Extra möte

Ett extrainsatt möte ska hållas på fredag 15/4 kl 15.00 på kebabstället mitt emot skolan.

§11. Övriga punkter

En middag för styrelsen planeras fredag den 29/4.

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 6/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-06 11/12

Nr: 10

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Ballonger

Styrelsen beslutade

att 1440 kr beviljas att användas till köp av ballonger med Elevkårens tryck

§6. Lund

Styrelsen beslutade

att ytterligare 680 kr ska gå till Lundresan anordnad via Operation Dagsverke som Freja, Linnea

och Pepule ska åka på.

§7. Övriga punkter

Dramauttagningen inför läroverksfejden hålls av Navid. En extra jeopardyuttagning inför läroverksfejden kommer hållas för de som tillfrågat en sådan och Linnea kommer ansvara för denna.

Ett förslag om ett inköp av en ordförandeklubba finns, vilket styrelsen röstade nej till.

§8. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 4/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-04 11/12

Nr: 9

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Allmänt bra stämning i styrelsen, framför allt väldig glädje över att detta var det första mötet med

100 % närvaro.

§6. Studentkatalog

Norra Real ska skriva en text till den gemensamma studentkatalogen för Stockholms fyra stora läroverk. August Almqvist Jansson ska tillfrågas om han är villig att skriva en text som publiceras i katalogen. Pepule kontaktar August.

§7. Onsdag 6/4 – Torsdag 7/4

Onsdag från klockan 13:00 är det styrelseträff för planering av främst Läroverksfejden men även annat som behöver planeras och struktureras. Torsdag från klockan 13:00 är det träff för styrelsen för ommöblering av kårrummet.

§8. Öppet möte

Öppet möte hålls på andra våningen på onsdag 6/4 klockan 09:35. Medlemmar i kåren är varmt välkomna att komma med idéer och åsikter. Styrelsen bjuder på godis!

Alexander och Theresa medtar postitlappar. Styrelsen tog beslut om

att 200 kr ska brukas för att köpa godis.

§9. Läroverksfejden

Intern planering inför den deltävling som hålls på Norra Real pågår inom styrelsen.

Onsdag 6/4 ska styrelsen från 13:00 planera det sista inför fejden.

§10. Månadsplanering

En månadsplanering för elevkårens aktiviteter planera komma upp i skolan. Linnea ser över detta.

§11. Rektorsmöte

Den 13/5 klockan 14:00 är det möte med styrelsen och rektor Ove Sköld. Mötet hålls för att samtala om den gångna terminen och även för att bestämma innehåll på de USB-minnen de nya eleverna ska få i början av höstterminen.

§.12 Företag

Många företag kontaktar styrelsen och skolledning för att komma till skolan och föreläsa. En frågeställning om hur elevkårens medlemmar ställer sig till föreläsande och informerande företag under det öppna mötet 6/4. Föreläsning från Nanny.nu kommer ställas in då det inte finns tid för besök av företaget.

§13. Enkäter

De nya föreningsblanketterna är klara och likaså enkäterna för pengar som ska återbetalas av elevkåren. Christoffer utformar en påverkansblankett som ännu inte är klar.

§14. Lundresa

Resan till Lund som tre personer i styrelsen och även en medlem i elevkåren ska genomföra vecka 15 planeras. Resan innefattar information om Operation Dagsverke och även en träff med Dalai Lama.

Styrelsen beslutade

att 2520 kr beviljas att användas för rese- och boendekostnader till resan.

§11. Övriga punkter

Aulabokning för onsdagsförmiddagar checkades av med Linnea som är ansvarig för detta.

Matris för påverkan som Christoffer arbetar på ska ut till så många lärare som möjligt för feedback. En veckofråga är också aktuellt i matrisen, alltså en ny fråga varje vecka som då ska behandlas av lärare, skolledning och elever. Dessa frågor ska sedan tas upp och diskuteras på AE-mötena. Matrisen ska även som färdig vara tillgänglig för lärare, skolledning och elever.

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 28/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: C11, Norra Real 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-28 11/12

Nr: 8

______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej, Christoffer Arnlund, Henrik Stjernberg.

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson.

Bisittare: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Förreningen kårrabatter
Föreningen kårrabatter har årsmöte måndag den 4/4 och en ny representant från Norra Reals Elevkår ska då väljas in i Föreningen Kårrabatters styrelse. Styrelsen beslutade att be Ivar Vänglund att ta på sig detta uppdrag. Om Ivar tackar ja blir han Norra Reals Elevkårs representant för det kommande verksamhetsåret i Föreningen Kårrabatter.

§6. Medlemskortsworkshop
SECOs workshop för medlemskort hålls torsdag den 31/3 mellan klockan 15.30-18.30. Workshopen får ha obegränsat med representanter från Norra Reals Elevkår och därför är ingen specifik representant från styrelsen vald att ensam närvara.

§7. Lärverksfejden
Uttagningarna för läroverksfejden har startat och styrelsen vill att dessa ska få största möjliga uppmärksamhet bland elever och lärare. Inför första uttagningen ska styrelsen sitta i entren och peppa till eleverna. Styrelsen beslutade därför
att bevilja 100 kr som ska gå till godis. Godiset ska användas som småpriser i den jeopardytävling som kommer pågå i entrén.

§8. Öppet möte
Ett öppet styrelsemöte kommer hållas i skolan v.14. Här välkomnas idéer och förslag av alla olika typer!

§.9 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Styrelsemöte 21/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-21 11/12

Nr: 7

______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Månadsplanering

En månadsplanering med Elevkårens event och händelser ska utformas och sitta i entrén. Linnea ska sätta ihop ett förslag till nästa möte.

§6. Öppet möte

Ett öppet styrelsemöte ska hållas på andra våningen den 6/4. Detta då det ska möjliggöra för Elevkårens medlemmar att komma med idéer och förslag på kårens verksamhet på ett enkelt sätt. Mer information om detta möte kommer närmre utsatt datum.

§7. Lärverksfejden

Bokningar för uttagningarna till fejdens grenar ska vara klara senast torsdag den 24/3. Information om fejden och uttagningar sker i aulan fredag den 25/4.

Vecka 15 infaller Fejden-veckan, då skolans elever ska bli så insatta engagerade som möjlig i Läroverksfejden. Aktiviteter och dylikt för hela vecka 15 diskuteras internt i styrelsen. Likaså planeras onsdag den 27/4 då deltävlingen Jeopardy hålls på Norra Real.

§8. Operation Dagsverke

Pepule och Henrik har under helgen som deltagit i konferensen för Operation Dagsverke. Konferensen innehöll information, föreläsningar och även en röstning för nästa års projekt, vilket blir i Nicaragua och El Salvador, där Operation Dagsverke ska samarbeta med Kooperation Utan Gränser.

 

Två föreläsningar om Operation Dagsverke kommer hållas i Aulan den 3/5 mellan klockan 12.00-13.00 och 13.00-14.00.

§9. Överlämning

Överlämningsmöten med de gamla styrelsemedlemmarna måste hållas snarast.

§10. Äggjakt

Den planerade äggjakten som ska hållas till påsk kombineras med Fejden-veckan. Vidare information kommer.

§11. Föreningar

Föreningsblanketterna ska skrivas om. Marilyn ansvarar för detta. Styrelsen beslutade

att godkännande av föreningar härmed inte krävs från Elevkårsstyrelsen. En blankett för nystartade

föreningar ska fyllas i och lämnas till Elevkårsstyrelsen.

§12. MyAcademy

MyAcademy som är ett företag som arbetar med studiehjälp på olika sätt. Styrelsen ska träffa en representant från MyAcademy ett passande datum för mer information om företagets arbete.

§13. Bank

Styrelsen beslutade

att under verksamhetsåret använda Swedbanks bankpaket nr. 3, som innehåller ett företagskonto,

tillgång till internetbank samt bankkort. Bankpaketets kostnad är 500 kr för ett år.

§14. Övriga punkter

Elevkårens medlemskort som ännu inte är utdelade ska vara det senast fredag den 25/3.

Dropbox som används internt inom styrelsen ska introduceras för de styrelsemedlemmar som fortfarande inte fått tillgång till Dropbox-kontot.

Fritz ska skicka ut blanketter till de styrelsemedlemmar som lagt ut pengar för Elevkåren så att pengarna kan redovisas och de inblandade få betalt för de utlägg som gjorts.

Christoffer ska medverka i kommande AE-möte den 29/3. Detta då han som påverkansgeneral i Elevkårsstyrelsen vill öka elevernas chans att påverka sin skolgång. Christoffer håller även på att utforma ett utvärderings- kombinerad påverkansdokument AE-representanterna ska låta sina klasser fylla i.

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 14/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2011-03-14 11/12

 

Nr: 6

_______________________________________________________________________________________________

 

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Bisittare: Caroline Witasp (§4-§5) August Almqvist Jansson(§12-§17).

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Marilyn Nguema.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Namnlek

En lek Freja planerat för att komma varandra lite närmare.

§5. Läroverksfejden

Caroline Witasp från Läroverksstyrelsen informerade om Läroverksfejden. Information angående uttagningar kommer ut nästa vecka. Biljetterna för varje deltävling är rättvist utdelade mellan de fyra tävlande läroverken och kommer börja säljas ca 1 vecka före varje deltävling.

Läroverksfestens biljetter kommer släppas för försäljning i samband med de sista deltävlingarna och kommer kosta mellan 100-120 kr.

Affischering kommer också ske i samband med Läroverksfejden för att öka intresse och deltagande ytterligare.

§6. Överlämningsmöte

Freja kom med påminnelse om de överlämningsmöten alla styrelsemedlemmar ska ha med personen som tidigare suttit på posten var medlem har.

§7. Utbildning

Styrelseutbildningen som skulle hållts på eftermiddagen den 10/3 har flyttats till den 21/3. Detta på grund av att så få kunde delta den 10/3.

Till utbildningen som kommer hållas på mellan 17-20 ska Linnéa laga mat till styrelsen. Styrelsen beslutade

att 400 kr från Elevkårens kassa ska användas för att betala maten till

utbildningen den 21/3.

§8. Upgrades

Upgrades kommer till skolan onsdag den 16/3 för att informera om högskoleprovet. Informationen hålls i aulan och startar klockan 09.30.

§9. NannyNU

Företaget NannyNU har kontaktat rektorn och Elevkårsstyrelsen då de är intresserade att komma till skolan och informera om de tjänster de kan erbjuda. Styrelsen anser att detta är en bra idé då NannyNU är ett företag som erbjuder alla från 18 år att söka arbete som barnvakt. Ett godkännande från rektorn är nu vad som väntas för att företaget ska få komma till skolan med information om sina tjänster.

§10. USB-minnen

USB-minnen ska göras i ordning inför HT2011 för att erhållas till alla nya elever. Linnéa har i uppdrag att förbereda den information Elevkåren vill ha med på dessa USB-minnen och även att se över varifrån dessa ska beställas.

§11. Aulabokning

Aulatiden på skolans gemensamma onsdagsrast är Elevkårsstyrelsens ansvar att disponera. Rektor Ove Sköld ska informeras om att Linnéa är styrelsens ansvariga person för detta och rektorn ombedes därefter att informera lärarna att denna aulatid endast är bokningsbar av Elevkårsstyrelsen.

§12. Protokoll

Styrelsen beslutade

att som stående punkt i alla protokoll ska införas att tidigare protokoll

läggs till handlingarna. Tidigare protokoll ska vara genomlästa av

alla styrelsemedlemmar och eventuella invändningar ska framföras innan var

var protokoll läggs till handlingarna.

§13. Styrelsefoto

Tema är beslutat internt och fotot ska tas nästa vecka.

§14. Operation Festival

Från förra året är Elevkåren skyldiga Operation Festival 1540 kr, pengar som var ett bidrag från Kåren men aldrig betalades ut. Detta och eventuellt bidrag från Kåren i år ska betalas ut till Operation Festival.

Linnéa, Pepule och Christoffer är engagerade i Operation Festival och närmare festivalen kommer finnas möjlighet för ytterligare engagemang då frivillga arbetare behövs inför festivalen.

§15. Föreningen Kårrabatter

Alla medlemmar i Norra Reals Elevkår kommer innan måndag den 21/3 bli tilldelad ett personligt medlemskort för Elevkåren. Detta medlemskort kommer behövas vid deltagande i olika event som Elevkåren skapar och medlemskorten ger även rabatter på vissa butiker i Stockholm.

Detta på grund av Elevkårens medlemsskap i Förening Kårrabatter.

Senast den 1 april ska styrelsen ha utsett en ny representant för att sitta med i Föreningen Kårrabatters styrelse då årsmöte hålls den 16 april. Nuvarande representant från Norra Reals Elevkår är August Almqvist Jansson.

§16. Övriga punkter

Linnéa och Sanna ska se över och börja planera en kommande skolfest arrangerad av Elevkåren.

En äggjakt planeras inför påsk och ska ses över av Henrik och Pepule.

En kårkortsutbildning hålls 21-22/3 och alla styrelsemedlemmar är välkomna att delta.

§17. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

Styrelsemöte 9/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-09 11/12

Nr: 5

_________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Lundresa

Fyra elever från skolan ska tillsammans med en lärare besöka Lund för att träffa Dalai Lama och delta i en workshop. Tidigare beslutat att Freja, Henrik och Pepule ska åka från styrelsen och likaså Linn från gamla styrelsen. Då Henrik inte kan delta i sammanträdet beslutades att Linnéa åker till Lund istället för Henrik.

§5. Poängjaktspris

En del av Poängjaktspriset har ännu inte betalats av Elevkåren. Den nya styrelsen blev informerad om det beslut som togs av gamla styrelsen, nämligen att Elevkåren ska stå för kostnaden.

§6. Uttagningar till Läroverksfejden

Uttagningarna till Läroverksfejden kommer ske innan den 13/4. Tid, datum och plats för uttagningarna kommer ut snarast.

§7. Övriga punkter

Huruvida resekostnaden till Lund ska betalas av Elevkåren eller ej diskuterades. Något beslut är ännu inte taget. Freja har fått i uppgift att se över möjliga kommunkationsmedel och dess kostnader.

§8. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 7/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-07 11/12

Nr: 4

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Utbildning med Jon

Utbildning med styrelsen ska hållas med vår kontaktperson Jon från SECO på eftermiddagen torsdag den 10/4.

§5. Medlemskort

En workshop kommer hållas angående de nya medlemskortet som ska tillkomma elevkårens medlemmar. Medlemskorts-workshopen hålls den 20-21/3 på SECOs huvudkontor. Inga representanter från styrelsen är utsedda att delta.

§6. NRF

Norra Realarnas Förening, en förening med gamla elever från Norra Real, vill ha ytterligare en representant som styrelsen med på sina möten. Pepule valdes som andra representant och Freja är sedan tidigare vald.

§7. Skolkläder

Skolkläder är sålda under hösten och förslag ligger uppe att vi även ska sälja skolkläder till våren. Beslut togs under mötet att vi inte kommer sälja skolkläder under vårterminen utan först till nästa höst.
§8. Läroverksfejden
Sista dag för uttagning till läroverksfejden är 13/4. Sex uttagningar ska göras i grenarna fotboll, jeperdy, drama, musik, dans och debatt. NRIF kommer tillfrågas att  hålla i fotbollsuttagningen om ej godkännes ska andra representanter utses av styrelsen. Jeperdyuttagningen är ett prov på tid och kommer ordnas av Sanna, Pepule och Linnea. Dramauttagningen avgörs genom inskickade idéer utefter valt tema och väljs därefter ut av hela styrelsen. Marylin ansvarar för uttagning av dans tillsammans med Sanna och debattuttagningen håller Alexander, Fritz och Linnea i. Vem som kommer ansvara för uttagningen i musikgrenen är ännu inte beslutat.
§. 9 Operation Dagsverke
Via Operation Dagsverke erbjuds fyra elever och en lärare att åka till Lund en helg under våren för att få träffa Dalai Lama. Representanter från styrelsen blir Freja, Henrik och Pepule och fjärde elev på skolan att åka blir Linn Andersson, tidigare sekreterare i styrelsen.
§10. Operation Festival
Operation Festival har de två senaste åren hållts i Rålabshovsparken och ska även i år göra det. Detta är en festival som anordnad av Norra Real, Södra Latin, Globala Gymnasiet, St Eriks Gymnasium och Estniska skolan för att uppmärksamma arbetet med Operation Dagsverke. Styrelsen kommer att få insyn i arbetet och även möjlighet att arbeta som volontärer under själva festivalen.
§11. Styrelsefoto
Tema har beslutats internt till fotot som ska tas snarast möjligt.
§12. Arbetsfördelning
Freja har skrivit ihop en struktur för vilka arbetsuppgifter som ska läggas på varje styrelsemedlem. Arbetsfördelningen godkändes. Dock är styrelsen överrens om att styrelsearbetet ska göras tillsammans som grupp och att samarbete är viktigt.
§13. Fika
Till styrelsemötena på måndagar har ett fikaschema skrivits och till varje möte ska alltså en styrelsemedlem ta med fika till styrelsen.
§14. Övriga punkter
Pepule och Henrik kom med förslag om en äggjakt till påsk som godtogs med positiv inställning från övriga styrelsen. Hur denna kommer gå till beslutas närmare påsk.
§15. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Styrelsemöte 24/2

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: C11, Norra Real

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-02-24 11/12

Nr: 3

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Alexander Ljungquist, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Bisittare: Jakob Bohman.

Frånvarande ur styrelsen: Inga.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Smashturnering 8/3

Jakob Bohman från Spelföreningen sökte ett föreningsbidrag på 300 kr till priser för kommande Smashturneringen den 8/3. Föreningen bad även om att få låna sofforna från Mobbade Matsalen att bruka under turneringen. Båda dessa förfrågningar godkändes av styrelsen.

§5. Ny mötestid

En stående mötestid för styrelsen bestämdes. Styrelsen kommer från och med vecka 10 ha möten från klockan 17:00 varje måndag.

§6. Postöverlämning

Alla styrelsemedlemmar ska boka in ett möte med personen som tidigare suttit på samma post. Detta för ytterligare överlämning av styrelsearbetet.

§7. Firmatecknare

Freja, Alexander och Fritz godkändes som styrelsens firmatecknare. Alla firmatecknare får tillgång till en internetdosa och Alexander har även tillgång till ett kontokort. Firmatecknarna har då fullmakten att överföra pengar och skriva under för utgifter.
§8. Ekonomi
Pengar som lagts ut av Pepule och Henrik för överlämningseftermiddagen återfås vid uppvisning av kvitto. Fritz ser över detta och för senare över pengarna till Pepules och Henriks konton.
§. 9 Föreningsblankett
Föreningsblanketten som nu finns för ansökan om bildning av förening ska skrivas om. Marilyn och Alexander skriver tillsammans den nya blanketten. Eventuella föreningsbidrag ska även ses över av Fritz.
§10. Fotografering av styrelsen
Fotografering av nya styrelsen ska ske snarast möjligt. Tema diskuteras internt och ska beslutas om nästkommande styrelsemöte.
§11. Möblera om i kårrummet
Ommöblering i kårrummet diskuteras då vi behöver ytterligare sittplatser. Färdiga idéer finns i styrelsen med förslaget ska diskuteras med NRIF och Saga också använder kårrummet som sin mötesplats. Vid godkännande från dessa föreningar blir det ommöblering av rummet.
§12. Möte med NRIF och Saga
Möte bör hållas med Elevkårsstyrelsen, NRIF och Saga eftersom vi alla delar på kårrummet. På mötet ska ommöbleringen av kårrummet tas upp och likaså hämtningen av treornas studentmössor som nu står i kårrummet.
§13. Norra Realarnas Förening
Norra Realarnas Förening, en förening med gamla elever från Norra Real, önskar ha en representant från Elevkårsstyrelsen med på sina möten. Freja utsågs som denna representant.
§14. Expertis
Expertis, ett event orndnat av SECO, hålls den 2/4-11 på Globala Gymnasiet i Stockholm. Varje elevkår får skicka sju representanter. Från Norra Real kommer alla i styrelsen att åka förutom Sanna, Marilyn, Henrik och Fritz som avstår på grund av platsbristen.
§15. Övriga punkter
Vi beslutade att vi tills vidare lägger ut styrelseprotokollen på bloggen, men att vår målsättning är att senare kunna publicera dem på hemsidan.
Omskrivning av Norra Reals Elevkårs stadga ska snarast möjligt skickas till vår SECO-representant Jon. Freja skickar över dessa till Jon så fort de är omskrivna.
§16. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Styrelsemöte 23/2

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-02-23 11/12

Nr: 2

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej.

Bisittare: Inga

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Pennor

Tjocka tuschpennor som behövs till överlämningseftermiddag (24/2) med gamla och nya styrelsen ska inhandlas av Pepule på Svansströms.

§5. Fika

Fika till överlämningseftermiddag (24/2) ska inhandlas av Sanna och Henrik.

§6. Diverse mail

Mail angående föreläsning om högskoleprovet och den ideella organisationen OBS! diskuterades. Föreläsning om högskoleprovet under skoltid ska tas upp med rektorn. OBS! arbete tackar vi nej till i vår då vi arbetar med Operation Dagsverke, som är en liknande organisastion.

§7. Övriga punkter

Design till de nya medlemskortet för elevkåren valdes.

Genomgång inför morgondagen då vi ska ha ett möte med rektorn och har en planerad överlämningseftermiddag med medlemmar från gamla kårstyrelsen.

§8. Mötets avslutande

Mötet avslutades.