Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 14/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2011-03-14 11/12

 

Nr: 6

_______________________________________________________________________________________________

 

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Bisittare: Caroline Witasp (§4-§5) August Almqvist Jansson(§12-§17).

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist, Marilyn Nguema.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Namnlek

En lek Freja planerat för att komma varandra lite närmare.

§5. Läroverksfejden

Caroline Witasp från Läroverksstyrelsen informerade om Läroverksfejden. Information angående uttagningar kommer ut nästa vecka. Biljetterna för varje deltävling är rättvist utdelade mellan de fyra tävlande läroverken och kommer börja säljas ca 1 vecka före varje deltävling.

Läroverksfestens biljetter kommer släppas för försäljning i samband med de sista deltävlingarna och kommer kosta mellan 100-120 kr.

Affischering kommer också ske i samband med Läroverksfejden för att öka intresse och deltagande ytterligare.

§6. Överlämningsmöte

Freja kom med påminnelse om de överlämningsmöten alla styrelsemedlemmar ska ha med personen som tidigare suttit på posten var medlem har.

§7. Utbildning

Styrelseutbildningen som skulle hållts på eftermiddagen den 10/3 har flyttats till den 21/3. Detta på grund av att så få kunde delta den 10/3.

Till utbildningen som kommer hållas på mellan 17-20 ska Linnéa laga mat till styrelsen. Styrelsen beslutade

att 400 kr från Elevkårens kassa ska användas för att betala maten till

utbildningen den 21/3.

§8. Upgrades

Upgrades kommer till skolan onsdag den 16/3 för att informera om högskoleprovet. Informationen hålls i aulan och startar klockan 09.30.

§9. NannyNU

Företaget NannyNU har kontaktat rektorn och Elevkårsstyrelsen då de är intresserade att komma till skolan och informera om de tjänster de kan erbjuda. Styrelsen anser att detta är en bra idé då NannyNU är ett företag som erbjuder alla från 18 år att söka arbete som barnvakt. Ett godkännande från rektorn är nu vad som väntas för att företaget ska få komma till skolan med information om sina tjänster.

§10. USB-minnen

USB-minnen ska göras i ordning inför HT2011 för att erhållas till alla nya elever. Linnéa har i uppdrag att förbereda den information Elevkåren vill ha med på dessa USB-minnen och även att se över varifrån dessa ska beställas.

§11. Aulabokning

Aulatiden på skolans gemensamma onsdagsrast är Elevkårsstyrelsens ansvar att disponera. Rektor Ove Sköld ska informeras om att Linnéa är styrelsens ansvariga person för detta och rektorn ombedes därefter att informera lärarna att denna aulatid endast är bokningsbar av Elevkårsstyrelsen.

§12. Protokoll

Styrelsen beslutade

att som stående punkt i alla protokoll ska införas att tidigare protokoll

läggs till handlingarna. Tidigare protokoll ska vara genomlästa av

alla styrelsemedlemmar och eventuella invändningar ska framföras innan var

var protokoll läggs till handlingarna.

§13. Styrelsefoto

Tema är beslutat internt och fotot ska tas nästa vecka.

§14. Operation Festival

Från förra året är Elevkåren skyldiga Operation Festival 1540 kr, pengar som var ett bidrag från Kåren men aldrig betalades ut. Detta och eventuellt bidrag från Kåren i år ska betalas ut till Operation Festival.

Linnéa, Pepule och Christoffer är engagerade i Operation Festival och närmare festivalen kommer finnas möjlighet för ytterligare engagemang då frivillga arbetare behövs inför festivalen.

§15. Föreningen Kårrabatter

Alla medlemmar i Norra Reals Elevkår kommer innan måndag den 21/3 bli tilldelad ett personligt medlemskort för Elevkåren. Detta medlemskort kommer behövas vid deltagande i olika event som Elevkåren skapar och medlemskorten ger även rabatter på vissa butiker i Stockholm.

Detta på grund av Elevkårens medlemsskap i Förening Kårrabatter.

Senast den 1 april ska styrelsen ha utsett en ny representant för att sitta med i Föreningen Kårrabatters styrelse då årsmöte hålls den 16 april. Nuvarande representant från Norra Reals Elevkår är August Almqvist Jansson.

§16. Övriga punkter

Linnéa och Sanna ska se över och börja planera en kommande skolfest arrangerad av Elevkåren.

En äggjakt planeras inför påsk och ska ses över av Henrik och Pepule.

En kårkortsutbildning hålls 21-22/3 och alla styrelsemedlemmar är välkomna att delta.

§17. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: