Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 11/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-11 11/12

Nr: 11

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Linnea Axelsson, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund, Alexander Ljungquist, Henrik Stjernberg.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Fritz Lennaard, Marilyn Nguema, Pepule Brodrej.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Allmänt bra stämning i styrelsen!

§6. Äggjakten

Äggjakten som genomförts gick bra och uppskattades mycket. Sanna och Henrik gör en utvärdering på äggjakten. Ett problem som uppstod är nu löst och vinnarna har presenterats på facebook.

§7. Läroverksfejden

Jeopardydeltagarna är nu uttagna. Debattuttagningen pågår fortfarande och Alexander ansvarar för denna. En uttagning har varit men en extrauttagning planeras. Navid ansvarar för dramauttagningen. Biljetter till jeopardydeltävlingen kommer börja säljas tisdag 12/4.

TIFO-föreningen på skolan han kontaktat styrelsen för att samtala om eventuella samarbeten inför läroverksfejden och ska medverka vid nästa möte.

Theresa ska kontakta Niklas Granander för samarbete inför deltävlingen som ska hållas på Norra Real. Styrelsen beslutade

att 1000 kr ska gå till hyran av ljudsystem som ska användas under jeopardydeltävlingen.

Sanna ska kontakta en person som kan vara konferencier under jeopardydeltävlingen på Norra Real.

§8. OD-jogg

Pepule kontaktar polisen för tillstånd att anordna ett event på allmän plats.

§9. Städning

Kårrummet ska städas upp ordentligt efter ommöbleringen som gjorts. Linnea ansvarar för återvinning av använt material som ligger i kårrummet och styrelsen ansvarar tillsammans för resten av städningen.

§10. Skolkläder

Freja ska kontakta företaget som sålt skolkläder tidigare under terminen då de ännu inte levererats.

§11. Mattecentrum

Mattecentrum som håller i den mattehjälp som finns på skolan måndag-torsdag kl 17.00 vill via elevkåren göra reklam i skolan. Detta ska styrelsen hjälpa till med genom att affischera och informera via fronter och facebook.

§.12 Jon

Jon från SECO vill komma till skolan och föreläsa för eleverna. Styrelsen föreslår den 18 eller den 25 maj. Linnea ser över datum och kontaktar Jon.

§13. Extra möte

Ett extrainsatt möte ska hållas på fredag 15/4 kl 15.00 på kebabstället mitt emot skolan.

§11. Övriga punkter

En middag för styrelsen planeras fredag den 29/4.

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer


Kommentera inlägget här: