Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 15/4

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

Protokoll för styrelsemöte

2011-04-15 11/12

Nr: 12

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Linnea Axelsson, Navid Ghaffarpour, Theresa Karlsson, Alexander Ljungquist, Marilyn Nguema, Peoule Brodrej.

Bisittare: Carl Nordblom, Patrik Berglund (§1-6).

Frånvarande ur styrelsen: Fritz Lennaard, Christoffer Arnlund, Henrik Sterjnberg.

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Förra mötesprotokollet

Styrelsen beslutade

att det förra mötesprotokollet lades till handlingarna.

§5. Mårunda

Alla i styrelsen mådde bra och var extra glada över ett väntande påsklov.

§6. TIFO

Bisittare Carl Nordblom och Patrik Berglund från Norra Reals TIFO-förening presenterade sina idéer inför läroverksfejden och sökte även bidrag på 1000 kr för att genomföra dessa. Styrelsen beslutade

att 1000 kr beviljas till TIFO-föreningen för att de ska kunna genomföra sina idéer till läroverksfejden. Idéerna ska vara genomförda till onsdag 27/4.

§7. Läroverksfejden

Biljetterna till övriga deltävlingar kommer släppas varje måndag innan respektive deltävling.

Max 70 funktionärer får hjälpa till under jeopardydeltävlingen och dessa ska komma på ett funktionärsmöte tisdag 26/4.

Navid håller fortsatt i dramauttagningen. Theresa ska under lovet skriva ett provmanus. Navid ska kontakta personer som eventuellt ska delta som skådespelare.

Niklas Granander kommer spela musik före deltävlingen som hålls 27/4. Theresa kontaktar skolledningen för att informera om detta. Sina Mohammadi ska hälpa Niklas att hämta musikutrustningen onsdag 27/4.

Priser för ansiktsfärg på olika butiker ska ses över under lovet. Styrelsen besutade

att 200 kr ska gå till ansiktsfärg om denna färg räcker till minst 50 personer.

§8. OD-jogg

OD-joggen planeras att hållas den 5/11 mellan 11.00-15.00 i Humlegården. Christoffer skriver ihop en tillståndsansökan till polisen och Navid lämnar in denna senast lördag den 16/4.

§9. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: