Norra Reals Elevkår

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 03-09-10

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

Protokoll för styrelsemöte 2010-03-09

Närvarande:  August Almqvist, Jakob Bohman, Alexander Lucas Ljungqvist, Hayun Kang, Freja Nielsen, Awat Fili, Emil Arvas

Frånvarande: Linn Andersson, Olga Fare, Caroline Witasp, David Horal

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Emil Arvas valdes till mötesordförande

August Almqvist valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Föreningsvecka –nästan slut, utvärdering

Vi har fått mycket god feedback på de aktiviteter vi hållit framförallt många elever som pratat om föreningar, bra PR-men kan bli mycket bättre till nästa gång. Synd att det inte blev något av bokborden.

De nya föreningar som startats under veckan är:

·         Reseföreningen

·         Finska Föreningen

·         Gamerföreningen

·         Norra Reals pingissällskap

·         Alliansen

·         Norra Reals teatersällskap

·         Rollspelsföreningen

·         NRbk – Norra Reals bouleklubb

·         Rubix crew

·         Team Edvard

·         Team Jacob

·         Norra Reals orienteringsförening

·         Studiecirkel - pedagogiskt ledarskap

·         Skäggförening (ska startas)

·         Emmabodaföreningen

·         Sebastian and Tomas

Föreningar som finns kvar från förra året:

·         Modeföreningen

·         Real Green

·         Extremsport

·         Dansföreningen

·         Norras Rödgröna Röra

·         Kinaföreningen

·         Danmarksföreningen

§ 5. Skolval

Behövs funktionärer till skolvalsdagen den 16-09-10, dessa ska dela ut valsedlar, valkuvert och räkna röster, Awat och Alexander kommer vara i vallokalen under hela dagen.

§ 6. Killergame

Vi satsar på att få minst 100 deltagare i tävlingen, vi beslutade att det inte ska kosta något att delta då vi kan få bidrag (ca 11 000 kronor) för att arrangera tävlingen, Emil Arvas ska undersöka närmare hur man söker bidraget även allmänt om bidraget, tex om man måste lämna tillbaka de pengar som man inte använder för att arrangera tävlingen.

Freja hade fått in förslag på att man skulle ha namn, klass och PORTRÄTBILD på killerkorten som delas ut till de som deltar, vi beslutade att det endast skall stå namn och klass då en stor del av leken är att hitta den som man ska ”döda”.

§ 7. Budget

Budgeten ser hyfsad ut, vi kommer klara oss men inget mer, Emil ska dock försöka bättra på det hela genom att söka 2 bidrag, ett för Killergame och ett allmänt. Till nästa möte ska han ha läst på ordentligt om bidragen.

August ska också ringa Minna Almqvist på SECO för att fixa en kassörsutbildning till Emil.

§ 8. Tårtkalas

Jacob och Linn köper ingredienser på söndag 05-09-10, förvarar varorna i Hayuns hem.

Tårtkalaset kommer hållas i mobbade matsalen klockan 13:00 06-09-10 då Norra Real fyller 120 år.

§ 9. Insparken

Kommer säljas biljetter i dörren för 150 kr st,

Niklas kommer vara DJ

Vi lägger 300 kronor på extra ljus

Ingen sponsring, därav ingen fiskdamm

Pris för bäst klädda kille samt tjej.

§ 10. Poängjakten

Under nästa möte kommer vi utse förra årets tre bästa till en poängjaktskommitté som ska jobba med att ta fram nya uppdrag för årets poängjakt.

§ 11. Kårrummet

August ska prata med skolintendenten Katja för att fixa bättre städning samt värme i rummet.

§ 12. Fejden

Vi utsåg Caroline och Freja till ansvariga för läroverksfejden 2011 här på Norra Real, de ska således även gå med i Läroverksfejdenstyrelsen, som måste hålla ett möte snart.

§ 13. Skoltidningen

Just nu finns det ingen som drar i skoltidningen, alla i styrelsen ska kolla runt om det finns något intresse. Alla är välkomna att jobba med skoltidningen (helt fristående från Elevkåren, men vi vill gärna verka för att vi har en här på skolan)

§ 14. Nästa Möte

Minna Almqvist kommer

Vi ska utse en poängjaktskommitté

Sedan kommer vi självklart behandla fler frågor

§15. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer


Kommentera inlägget här: