Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 151010

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Elevkårsrummet


Protokoll för styrelsemöte

201010-15


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Jakob Bohman, Alexander Ljungqvist, Emil Arvas, August Almqvist Jansson, Freja Nielsen, Caroline Witasp

Bisittare: Jonas Fors, Myra Galli Jansson, Olof Hofstedt, Christoffer Arnlund (påverkansutskott), Axel Örtenblad+2 (RESEFÖRENINGEN)

Frånvarande ur styrelsen: Olga Fare, Linn Andersson, Hayun kang, Awat

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

 

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Caroline Witasp valdes till mötesordförande

August Almqvist valdes till mötessekreterare

 

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 

§4. Reseföreningen

Kommer resa och upptäcka saker

Kommer bland annat åka till London, satsa på Urban Survival (ska leva så billigt som det bara går)

Blogga om sin resa till London,

Första resan får endast de nuvarande medlemmarna följa med på (3 st)

De kommer resa iväg i november (2010), vecka 47, 23-28 november

kan tänka sig att prata i Aulan för att inspirera fler elever på skolan

Vill söka bidrag.

Ca 3250 kr per person kommer resan kosta

Alexander hör av sig om när de ska återkomma för att prata mer bidrag.

Emil ska kolla upp bidrag som Elevkåren skulle kunna söka för reseföreningens resa.

§5. Påverkansutskott

Påverkansutskottet kommer jobba med frågor som rör alla på skolan,

Mötet beslutade att tillsätta ett påverkansutskott bestående av:

Jonas Fors, Myra Galli Jansson, Olof Hofstedt, Christoffer Arnlund samt Serhat Aktay

§6. Stort utvärderingsmöte mm.

Mötet beslutade att hålla ett större möte den 22 oktober mellan 9.30-12.00. På mötet ska styrelsen hålla en utvärdering samt behandla stora frågor som kräver diskussion, Alexander och Olga kommer även berätta om Upptakt.

§7. Läroverksfejden

Deltävlingarna ska hållas, varje onsdag mellan 27/4 och 18/5

Nytt för i år, vi kan inte vara i KG:s aula då man inte kan använda läktaren, deras deltävling kommer därför att hållas på annan plats.

Alexander och Jakob vill hålla i uttagningen (Norra Real) till debatten, mötet beslutade att de ska hålla i uttagningarna.

§8. Skolfotografering 2010

Skolkatalogen ska gå i tryck idag med största säkerhet, August ska bara svara på andra korrekturen när den kommer.

§9. UPPTAKT

Alexander visar olika material från UPPTAKT! Bland annat en kortlek - 100 idéer som är mycket bra om man behöver ha fler idéer! Alexander och Olga ska gå igenom mer angående Upptakt på stormötet, vad de lärt sig och vad de tycker att vi ska ta lärdom av mm!

§10. P-jakten 2010

Allt går sjukt bra, utskottet sköter sig asbra.

§11. Övriga frågor

Vi ha fått smakprover på kolor! Mötet beslutade att smaka på och ta ställning till dessa på det kommande stora mötet den 22 oktober!

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

Kommentarer

  • Erik säger:

    Blev ordförande sekreterare?

    Diskuterar ni ingenting på era möten eller? Verkar ju inte direkt som att ni arbetar tillsammans som en styrelse måste jag säga.

    2010-11-10 | 17:01:04

Kommentera inlägget här: