Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 1/10

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: C31


Protokoll för styrelsemöte

2010-10-01 10/11-


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Emil Arvas(§1-6), Alexander Lucas Ljungqvist (§1-5), Linn Andersson, Olga Fare, Hayun Kang (§1-4), Caroline Witasp.

Bisittare: Emil Wärnberg, IT-utskottet. (§1-5)

Frånvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Awat Fili, Jakob Bohman

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

                             Bilaga 2 – Beslut

 

§1.   Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2.   Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August Almqvist valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3.   Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4.   Föreningsbidrag

Real Greens ansökan bifölls

§5.   IT-utskottet

IT-utskottet var på besök, och vi diskuterade den framtida hemsidans funktioner och upplägg. Vi kommer att ordna elevkårsmedlemskap genom hemsidan.

§6.   Killergame

Vi diskuterade hur det gått hittills, och hur vi ska gå vidare med Sverokbidraget. Vi kommer att fixa stadgar, årsmöte och annan formalia under den kommande veckan.

§7.   Medlemskap

Vi kommer att göra om medlemskapet för elevkårens medlemmar.

För att göra detta behövs följande göras:

Registreringsformulär (IT-utskottet)

Information till eleverna (August):

-          Förklaring av medlemskap

-          Medlemsförmåner

Marknadsföring av detta (Olga)

Kontakt med SECO (Linn)

§8.   Skolkläder

Efter missnöje med tidigare samarbetsföretag behöver vi hitta ett nytt. Oklart vem som kommer att ansvara för detta, eventuellt Caroline.

§9.   Skolkatalog

Vi diskuterade hur vi ska pressa priset till kommande år.

§10.                 Ny mötestid

Linn uppdrogs ta reda på ny mötestid.

§11.                 Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer


Kommentera inlägget här: