Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 9/12

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2009-12-09 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: August Almqvist, Freja Nielsen, Jakob Bohman, Emil Arvas, Caroline Witasp, Olga Fare, Linn Andersson, Hayun Kang, Awat Fili.

Bisittare:

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungqvist

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August valdes till mötesordförande

Linn valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Påverkansutskottet

Jonas Fors har efterfrågat kontaktuppgifter till alla elevföreningar på skolan för att sätta ihop ett påverkansutskott.

Eftersom vi inte varit tydliga med vad vi ska göra med de kontaktuppgifter som elever lämnar in när de registrerar sig som föreningar valde vi att lämna ut namn, klass och mailadress. Dock inte mobilnummer. I framtiden kommer det att bli tydligare med föreningars kontaktuppgifter, eftersom de ska finnas tillgängliga på hemsidan.

§5. Skolkläder

Nästa torsdag vill vi att företaget kommer till vårt möte så att vi kan skriva avtal!

§6. Rektorsmöte

De som hade närvarat på mötet rapporterade om vad som togs upp:

-          USB-minnena var lyckade. Projektet ska fortsätta till nästa år. Skolledningen vill att elevkåre  ska stå för roliga saker på minnet!

-          Elevkåren har härmed bokat alla onsdagsförmiddagar.

-          Vi ska prata med Martin och Lars-Erik om Fronter-SMS. Kanske går att fixa via något annat

-          Vi ska uppdra påverkansutskott att hitta elevskyddsombud.

§7. Hemsidan

Utskott, kommittéer och föreningar ska ha egna flikar.

Styrelsen ska fundera på hur vi ska tacka IT-utskottet.

§8. Medlemsvärvning

Fyra klasser kvar bland tvåorna och treorna.

Ettorna ska skrivas in. Linn författar ett mail som ska skickas till ettorna.

Linn kollar upp om det går att registrera en person flera gånger.

Carro är ansvarig för att Alex får lappar.

§9. Föreningsbidrag

Real Green har ansökt om 1500 för pepparkaksutdelning till de som inte slänger mat samt framtida event.

Styrelsen beslutade

att                       bevilja 1000 kr för pepparkaksutdelning till de som inte slänger mat

August ska prata med Real Green om detta.

 

Vi behöver ta fram kriterier för föreningsbidragen.

§10. Killergame och poängjakten

Styrelsen beslutade

att                       Killer game tar slut den 17 december, de som fortfarande lever ska lämna deras lappar i ett kuvert till Freja då. Personen med flest lappar vinner!

 

Poängjakten bör till nästa år ha tydligare regler för hur man kan arbeta i grupp

§11. Pepparkakshustävningen

En anmälan hittills! J

Emil ska skriva en facebookstatus och göra ett event om PKHT.

§12. Patrick Lönnberg-stipendiet

En vinnare är utsedd och priset ska delas ut på skolavslutningen.

§13. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§14. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: