Norra Reals Elevkår

Mötesprotokoll 2/6

Kategori: Allmänt

Val av orförande: Ludvig
Val av sekreterare: Aseel

Dagordning

- Byte av kårum
- Skolstart
- Insparksfesten
- Lillisguiden
- Cafeterian

Byte av kårum
Ludvig har pratat med Patrick från NRIF om att dela rum nästa år med saga. Det blir alltså tre olika styrelser i ett rum har rektorn informerat oss om eftersom den nya skolstystern ska använda Kårstyrelsens rum också nästa år. Ludvig har pratat med rektorn och skolledningen ska betala för uppfixningen av saga rummet.

Insparken
Insparksfesten är den andra september. Mona har bestämt det med festfixarn Ali. Tid och plats kommer senare.

Skolstarten
Lillisguiden som vi delar ut till alla nya ettor ska vara kortare än förra året, vi i styrelsen ska endast skriva någon mening om sig själva och om vad vi gör. Vi ska istället satsa på att göra en välkomstfilm om skolan för ettorna att se. Denna film ska läggas ut på youtube.

Cafeterian
Elever har haft problem med cafeterians tider, priser och personal. Personalen är inte där då de enligt öppentiderna ska vara där och priserna är högre än vad de var förut.
Philip har pratat med rektorn om att hyra ett annat cafe företag men det är tyvärr försent för att ändra på det det här läsåret.

Mötet är avslutat.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: