Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 24/9

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-09-24 10/11

_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Jakob Bohman, Alexander Lucas Ljungqvist, Linn Andersson, Freja Nielsen, Caroline Witasp, Emil Arvas, Olga Fare

Bisittare: Minna Almqvist, Jonas Forss NF9, Edward von Sydow NNB9, Myra Galli Jansson NF9

Frånvarande ur styrelsen: August Almqvist Jansson, Awat, Hayun

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Freja Nielsen valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Skolfotgrafering 2011

Vi diskuterade vad vi anser angående pris på skolkatalogen 2011.  Vi var eniga om att försöka pressa ner priset så mycket som möjligt.

§5. Firmatecknare

Styrelsen antog ett formellt och byråkratiskt dokument. Emil är härmed firmatecknare!

§6. Killergame

Över 280 anmälda. Woho!

Reglerna diskuterades, eftersom några saker ifrågasatts.

Avståndet från mördare till offer skall vara fem meter istället för tre meter.

Mord tillåtes endast inom skolans område, dock ej i klassrum, på toaletter eller i matsalen (innanför matsalens dörrar).

Alla regler kommer att läggas upp på fronter.

 

Utdelning av lappar sker på måndag, tisdag vid hästarna

Måndag: Olga och Jakob 10-13

Tisdag: Freja 11-13

Tävlingen kommer att starta på onsdag!

§7. Övrigt

Gymförening vill ha bidrag för att rusta upp gymmet. Vi stöttar idén. Sina, Alexander, Sebastian blir en bra grupp att gå till rektorn

§8. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer


Kommentera inlägget här: