Norra Reals Elevkår

ELEVKÅREN 2010

Kategori: Allmänt

Styrelsemöte 24/9

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-09-24 10/11

_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Jakob Bohman, Alexander Lucas Ljungqvist, Linn Andersson, Freja Nielsen, Caroline Witasp, Emil Arvas, Olga Fare

Bisittare: Minna Almqvist, Jonas Forss NF9, Edward von Sydow NNB9, Myra Galli Jansson NF9

Frånvarande ur styrelsen: August Almqvist Jansson, Awat, Hayun

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Freja Nielsen valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Skolfotgrafering 2011

Vi diskuterade vad vi anser angående pris på skolkatalogen 2011.  Vi var eniga om att försöka pressa ner priset så mycket som möjligt.

§5. Firmatecknare

Styrelsen antog ett formellt och byråkratiskt dokument. Emil är härmed firmatecknare!

§6. Killergame

Över 280 anmälda. Woho!

Reglerna diskuterades, eftersom några saker ifrågasatts.

Avståndet från mördare till offer skall vara fem meter istället för tre meter.

Mord tillåtes endast inom skolans område, dock ej i klassrum, på toaletter eller i matsalen (innanför matsalens dörrar).

Alla regler kommer att läggas upp på fronter.

 

Utdelning av lappar sker på måndag, tisdag vid hästarna

Måndag: Olga och Jakob 10-13

Tisdag: Freja 11-13

Tävlingen kommer att starta på onsdag!

§7. Övrigt

Gymförening vill ha bidrag för att rusta upp gymmet. Vi stöttar idén. Sina, Alexander, Sebastian blir en bra grupp att gå till rektorn

§8. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Styrelsemöte 10/9

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Elevkårsrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-09-10 10/11-14


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen:

Bisittare:

Frånvarande ur styrelsen:

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August Almqvist valdes till mötesordförande

Jakob Bohman valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Mårunda

En mårunda genomfördes

§5. Poängjakten

Finalisterna från förra året är med på mötet då de ska bilda Poängjakts-kommitté.
Uppdrag på skolan uppskattas, Freja ska tillsammans med kommittén komma på uppdrag tillsammans.
Förbättras från förra året: Tjejerna försvann vid badklädesuppdraget, könsneutrala uppdrag som inte avskräcker.

10 November möte om Poängjakten. Avslutas veckan innan julavslutningen. Prisutdelning på avslutningen.
Uppdrag klara i slutet av höstlovet.
Kommittén tillsätts efter omröstning. Bifall

§6. Skolfotografering

Folk verkar ha dålig koll på att det är nästa vecka. Brist på tid för föreningsfoton. 4 tider kan man få in.
Elevkårsfotot på trappan på onsdagsmorgonen.
Fredag nästa vecka styrelsefoto.
SK10 byter tid.
Ta egna bilder och skicka in okej.
Censurpolicy: Inga vapen mot någon eller kameran. Total nakenhet förbjuden. Inga texter som kan misstolkas. Ingen hets mot folkgrupp.

Styrelsens foto: Gammeldags
Jeansmodeller
Sista måltiden – gammaldags: Bifalles.

§7. Föreningsbidrag

Föreningen X kidnappade August, satte honom i ett rum och gav honom Röda Rummet av August Strindberg, med lappar i. Föra en diskussion om föreningsbidrag med föreningen.

§8. Ekonomiska bidrag

Det diskuterades angående att ansöka om bidrag från spelföreningen Sverok. Bidrag för killergame. 2000 kr i verksamhetsbidrag + 75 kr per medlem. Man behöver årsmötesrapport m. förtroendevalda + datum, verksamhetsrapport och medlemslista (Namn, kön, personnummer, adress, telefonnummer och datum då de förnyade sitt medlemskap). I samband till anmälan kan man samla in dessa uppgifter.
Man bör börja marknadsföra snarast.
Man kan även söka mindre bidrag som inte kräver lika mycket jobb.

§9. Lillisverksamhet

Elever verkar nöjda

§10. Skolval 2010

Kontrollanter nästa torsdag, även rösträknare.
Rödgröna röran vill ha 50 kr till att köpa röda och gröna ballonger inför debatten.

§11. PR-montern

Bilder saknas, ny ska tas på Jakob och Awat.
Samarbete mellan projektdrivare och Olga.

§12. Upptakt

Upptakt är SECO:s nationella konferens.

Alexander kommer att åka.

Olga och Emil funderar.
Sista anmälningsdag 24/9

§13. Kommande styrelsemöte

Nästkommande styrelsemöte infaller:

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor diskutterades

§15. Mötets avslutande

Mötet avslutades

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 03-09-10

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

Protokoll för styrelsemöte 2010-03-09

Närvarande:  August Almqvist, Jakob Bohman, Alexander Lucas Ljungqvist, Hayun Kang, Freja Nielsen, Awat Fili, Emil Arvas

Frånvarande: Linn Andersson, Olga Fare, Caroline Witasp, David Horal

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Emil Arvas valdes till mötesordförande

August Almqvist valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Föreningsvecka –nästan slut, utvärdering

Vi har fått mycket god feedback på de aktiviteter vi hållit framförallt många elever som pratat om föreningar, bra PR-men kan bli mycket bättre till nästa gång. Synd att det inte blev något av bokborden.

De nya föreningar som startats under veckan är:

·         Reseföreningen

·         Finska Föreningen

·         Gamerföreningen

·         Norra Reals pingissällskap

·         Alliansen

·         Norra Reals teatersällskap

·         Rollspelsföreningen

·         NRbk – Norra Reals bouleklubb

·         Rubix crew

·         Team Edvard

·         Team Jacob

·         Norra Reals orienteringsförening

·         Studiecirkel - pedagogiskt ledarskap

·         Skäggförening (ska startas)

·         Emmabodaföreningen

·         Sebastian and Tomas

Föreningar som finns kvar från förra året:

·         Modeföreningen

·         Real Green

·         Extremsport

·         Dansföreningen

·         Norras Rödgröna Röra

·         Kinaföreningen

·         Danmarksföreningen

§ 5. Skolval

Behövs funktionärer till skolvalsdagen den 16-09-10, dessa ska dela ut valsedlar, valkuvert och räkna röster, Awat och Alexander kommer vara i vallokalen under hela dagen.

§ 6. Killergame

Vi satsar på att få minst 100 deltagare i tävlingen, vi beslutade att det inte ska kosta något att delta då vi kan få bidrag (ca 11 000 kronor) för att arrangera tävlingen, Emil Arvas ska undersöka närmare hur man söker bidraget även allmänt om bidraget, tex om man måste lämna tillbaka de pengar som man inte använder för att arrangera tävlingen.

Freja hade fått in förslag på att man skulle ha namn, klass och PORTRÄTBILD på killerkorten som delas ut till de som deltar, vi beslutade att det endast skall stå namn och klass då en stor del av leken är att hitta den som man ska ”döda”.

§ 7. Budget

Budgeten ser hyfsad ut, vi kommer klara oss men inget mer, Emil ska dock försöka bättra på det hela genom att söka 2 bidrag, ett för Killergame och ett allmänt. Till nästa möte ska han ha läst på ordentligt om bidragen.

August ska också ringa Minna Almqvist på SECO för att fixa en kassörsutbildning till Emil.

§ 8. Tårtkalas

Jacob och Linn köper ingredienser på söndag 05-09-10, förvarar varorna i Hayuns hem.

Tårtkalaset kommer hållas i mobbade matsalen klockan 13:00 06-09-10 då Norra Real fyller 120 år.

§ 9. Insparken

Kommer säljas biljetter i dörren för 150 kr st,

Niklas kommer vara DJ

Vi lägger 300 kronor på extra ljus

Ingen sponsring, därav ingen fiskdamm

Pris för bäst klädda kille samt tjej.

§ 10. Poängjakten

Under nästa möte kommer vi utse förra årets tre bästa till en poängjaktskommitté som ska jobba med att ta fram nya uppdrag för årets poängjakt.

§ 11. Kårrummet

August ska prata med skolintendenten Katja för att fixa bättre städning samt värme i rummet.

§ 12. Fejden

Vi utsåg Caroline och Freja till ansvariga för läroverksfejden 2011 här på Norra Real, de ska således även gå med i Läroverksfejdenstyrelsen, som måste hålla ett möte snart.

§ 13. Skoltidningen

Just nu finns det ingen som drar i skoltidningen, alla i styrelsen ska kolla runt om det finns något intresse. Alla är välkomna att jobba med skoltidningen (helt fristående från Elevkåren, men vi vill gärna verka för att vi har en här på skolan)

§ 14. Nästa Möte

Minna Almqvist kommer

Vi ska utse en poängjaktskommitté

Sedan kommer vi självklart behandla fler frågor

§15. Mötets avslutande

Mötet avslutades