Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 7/6

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår - Protokoll för styrelsemöte

Plats: Kårrummet

2010-06-07 10/11-12

_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Linn Andersson, August Almqvist, Freja Nielsen, Alexander Lucas Ljungqvist (t.o.m. § 9), Emil Arvas, Jakob Bohman, David Horal (t.o.m. §12)

Bisittare:

Frånvarande ur styrelsen: Hayun Kang, Awat Fili, Caroline Witasp, Olga Fare.

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Linn Andersson valdes till mötesordförande

August Almqvist valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 

§4. Kårrummet

Det var otroligt stökigt i kårrummet och vi kom fram till att det behövs tydligare ordningsregler.

Styrelsen beslutade

att i början av nästa läsår boka in ett möte med nya NRIF och SAGA för att reda ut hur vi använder rummet.

§5. Operation Dagsverke

Det kommer fortfarande in pengar, och det saknas bössor. På onsdag går Freja en sista gång till banken. Hittills har vi fått in ca 28 000.

§6. Fotostipendiet

Eftersom det bara kommit in två ansökningar, ansåg juryn att det var svårt att dela ut priset.

Styrelsen beslutade

att skjuta upp inlämningen till hösten, för att få in fler ansökningar

att ge de två som lämnat in presentkort på bio

§7. USB-minnen

Styrelsen hade tidigare under dagen möte med Per Engback och Ove Sköld, och de verkade positiva till vår idé om att ge USB-minnen till alla ettor. Vi diskuterade vad som skulle kunna finnas på ett sådant USB-minne och kom på följande idéer.

-          Lista på olika kåraktiviteter med beskrivning

-          Elevkårens ABC

-          Eventbilder

-          Kalendarium

-          Beskrivning av kåren

-          Karta till kårrummet

-          Lillisguiden

-          Spotifyspellista

-          Föreningsblanketter

-          Eventuellt kuriosa om kårstyrelsen

Fler idéer ska inkomma innan 16 juni, då det är USB-minnemöte med Ove och en tydlig plan ska läggas fram.

§8. Maskeraddag

Freja släppte idén om en maskeraddag i höst någon gång då alla elever kommer utklädda till skolan. Styrelsen tyckte att idén verkade rolig!

§9. Firmateckning

Styrelsen beslutade

att August Almqvist (920609-4170) samt Emil Arvas (931207-4736) var för sig tecknar föreningens firma.

Dessa ersätter tidigare

att Emil Arvas (931207-4736) är kortinnehavarae för föreningens bankkort

att August Almqvist (920609-4170) samt Emil Arvas (931207-4736) har fullmakt för tillgång till internetbank.

att August Almqvist (920609-4170) samt Emil Arvas (931207-4736) ska ha varsin internetbankdosa

§10. Skolans hemsida

Linn uppdrogs skicka kontaktuppgifter till Emil till den som har hand om skolans hemsida samt skriva en liten presentation av vad elevkåren är till hemsidan.

§11. Pedagogiska priset

Hittills har 107 röster kommit in.

Linn uppdrogs sammanställa röstningen till pedagogiska priset.

§12. Välkomstverksamhet

Jakob hade kontaktat olika personer på Skyddsrummet, men på grund av olika priser beslutade mötet

att anlita Skolfest till insparksfesten

Lillisguidsskrivandet rullar på men styrelsen har varit dåliga på att skicka in presentationstexter.

§13. Studentlunch

Awat uppdrogs sammanställa volontärerna

§14. USB-minnen

August och Freja går på möte med Ove för att prata om USB-minnen till ettorna den 16 juni.

§15. Kommande styrelsemöte

Nästkommande styrelsemöte infaller:

§16. Övriga frågor

 

§17. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

 

 

Bilaga 1 – Uppdragslista

Awat uppdrogs sammanställa volontärerna

Linn uppdrogs sammanställa röstningen till pedagogiska priset.

Linn uppdrogs skicka kontaktuppgifter till Emil till den som har hand om skolans hemsida samt skriva en liten presentation av vad elevkåren är till hemsidan.

 

Bilaga 2 - Beslut

Styrelsen beslutade

att August Almqvist (920609-4170) samt Emil Arvas (931207-4736) var för sig tecknar föreningens firma.

Dessa ersätter tidigare

att Emil Arvas (931207-4736) är kortinnehavarae för föreningens bankkort

att August Almqvist (920609-4170) samt Emil Arvas (931207-4736) har fullmakt för tillgång till internetbank.

att August Almqvist (920609-4170) samt Emil Arvas (931207-4736) ska ha varsin internetbankdosa

att i början av nästa läsår boka in ett möte med nya NRIF och SAGA för att reda ut hur vi använder rummet.

att skjuta upp inlämningen till hösten, för att få in fler ansökningar

att ge de två som lämnat in presentkort på bio

att anlita Skolfest till insparksfesten

 

Styrelsemöte den första juni på taket.

Kategori: Allmänt

Dagordning

Mötesformalia
 • Ordförande: August Almqvist
 • Sekreterare: Freja Nielsen
Rektorsmöte
 • Styrelsen har ett möte med Per på måndag den 7 juni klockan 09:30 på mötet kommer vi ta upp:
 • - Hyresavtal för kårrummet (prata med kapper först)
  - Skolval
  - Skolfotografering
  - USB-minnen
  - Välkomstbrev
  - Välkomstverksamhet
  - Kalendarium för hösten
  * Ellen Key
  * Föreningsvecka + föreningsdag
  * Debatt
  * Skolval
  * Skolfotografering
  * Killergame (pristutdelning)
  * Poängjakten (prisutdelning)
OD
 • Eftersom alla ännu inte lämnat in sina pengar beslutade vi att priset för klassen som samlat in mest kommer få sitt pris i höst.
 • Prisutdelningen till den som samlat in mest kommer ske på avslutningen.
 • Vi har inte fått in några kreativa insamlingssätt, och kommer därför inte dela ut något pris i denna kategori.
 • Vi kommer sitta i kårrummet imorgon (3/6) mellan 11:00-13:00 och samla in de resterande pengarna. Glöm inte kvitton!
Pedagogiska Priset
 • Allt går bra.
 • Man kan gå in på fronter och rösta på den lärare man tycker är mest pedagogiska läraren på skolan.
 • Eftersom Linn har kårens kort så föreslog vi att hon införskaffar blommor och choklad till priset.
Fotostipendiet
 • Allt går bra.
 • Vi har fått in två bidrag och dessa har blivit skickade till juryn.
Skolval
 • Awat och Alexander ska på möte med Sosanne på torsdag.
Välomstverksamhet
 • Vi diskuterade om vi ska annordna vår egen fest, eller om vi ska ta hjälp av Ali.
 • Vi diskuterade möjliga lokaler.
 • Idag (2/6) hade lillisföräldrarna möte för att sätta ihop en lillisfamilj som kan hjälpa till i början av året för att välkomna nästa års ettor.
 • Alla i styrelsen måste svara på frågorna för lillisguiden och skicka till Hayun och Jakob.
Studentlunch
 • Awat har kontakt med föräldra föreningen och har fått tag i 20 personer som kan vara med och duka fram allt dagen innan och 20 personer för att vara med under studentlunchen.
 • De som deltar kommer få två biobiljetter för varje dag man hjälper till.
 • August kommer hålla tal.
 • Olga och Awat kommer lägga ut medlemskapslappar på allas platser.
Grafisk Profil
 • Olga kommer börja tänka på det.
Killer Game
 • Vi funderar på att sätta datumen 13 oktober-22 december.
Nästa Möte
 • Nästa möte kommer vara i samband med vårt möte med Per på måndag, se punkten Rektorsmöte.