Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte

Kategori: Allmänt

Protokoll för styrelsemötet den 23/2 -10

1. Formalia
Ordförande: August
Sekreterare Lovisa

2. Ny mötestid
Till nästa möte kommer August och Caroline med förslag på en mötestid som funkar för alla styrelsemedlemmar. Nästa möte kommer hållas om 2 veckor, dvs. 9/3 -10

3. Kårkort
• Kommer att kunna hämtas ut hos vaktis

4. Montern
• Styrelsen vill bli bättre på att använda sig av montern. Det kommer att bli lättare nu då August har fått en nyckel.

5. Fusionsmiddag
• Det kommer att serveras tacos
• Ett bra tillfälle att boka möte med den tidigare innehavaren av ens post

6. Foton
• Vi kommer att ta nya porträttbilder till montern. Förslag på teman: Augusts lins, mugshots. Det bestämdes inte när bilderna kommer tas men förhoppningsvis på nästa möte.
• Vi måste också ta ett nytt gruppfoto. Ett förslag är att alla styrelsemedlemmar står i en pyramid. Till nästa möte är det bra om alla funderar och kommer med flera förslag.

7. Sociala medier
• Alla i styrelsen får gå in på elevkårens facebookprofil. Det finns inga regler för vad man får och inte får göra mer än att man bör använda sitt sunda förnuft och tänka på att det inte är ens personliga facebooksida utan hela elevkårstyrelsens.
• Detsamma gäller bloggen. Här läggs alla mötesprotokoll upp. Man får gärna lägga upp roliga saker på bloggen eftersom den är till för oss elever och gästbloggare är alltid välkomna.

8. Kontaktlista
• På mötet sammanställdes en kontaktlista. Frånvarande Linn Andersson och Olga Fare finns inte med men det kommer uppdateras! Nu finns alla med :)
Kontaktlista
Ordförande August Almqvist Jansson NF8 august.almqvist@gmail.com
Vice ordförande Caroline Witasp NNB8 caroline.witasp@hotmail.com
Verksamhetsutvecklare Linn Andersson NMI8 linn.snabela@hotmail.com
PR-ansvarig Olga Fare SK9 julie_olga@hotmail.com
Föreningssamordnare Alexander Ljungquist SPA9 malmsjo@tele2.se
Föreningssamordnare Awat Fili ND8 awat.fili@gmail.com
Traditionsgeneral Freja Nielsen NMA9 freja.nielsen@yahoo.se
Traditionsgeneral David Horal NMI9 davidhoral@hotmail.com
Lillispappa Jakob Bohman SK9 slurpen_93@hotmail.com
Lillismamma Hayun Kang SPB8 yunna_1992@hotmail.com
Sekreterare Lovisa Lindmark NNB9 lovisa.lindmark@hotmail.com

9. Öppna möten
• ALLA styrelsemöten är öppna för medlemmarna i kåren, så ni är hjärtligt välkomna att delta eller bara sitta med och lyssna.
• Så fort vi har bestämt ny mötestid (se punkt 2) kommer ni att informeras om detta på bloggen. Minst två dagar innan varje möte hålls kommer det att stå på fronter. Det kom också ett förslag på att mötestiderna ska stå med i veckobladet.
• Var 4-6 vecka planerar styrelsen att anordna sk. öppna möten för att uppmuntra fler elever att närvara. Dessa kommer inte att hållas i kårrummet utan på annan lämplig plats i skolan, företrädesvis i aulan men andra förslag på ställen är utanför matsalen och vid schackspelet. Vi kommer skylta inför de öppna mötena. Som sagt är ALLA möten öppna, men vid de öppna mötena kommer öppenheten att betonas.

10. Stadgan
• Vid årsmötet röstades en ny stadga igenom som medlemmarna i elevkårsstyrelsen bör ha koll på.

11. Övrigt
• Ett steg för att bättra på kårens relation med lärarna är att sammanställa en mejllista till alla lärare på skolan
• Uttagningar till läroverksfejden anordnas av fejdenkommittén. De kommer förhoppningsvis att närvara på nästa möte.
• I år planerar elevkåren att låta eleverna rösta på den lärare de tycker ska få kårens pris för mest pedagogiska lärare.
• Elevkåren ska bättra på sin dialog med skolans föreningar. Vi vill också uppmuntra att fler föreningar startas.

Mötet avslutas

För övrigt hade vi besök av Minna från SECO (Sveriges Elevråds Centralorganisation). Hon kommer att hjälpa oss i elevkåren att göra ett bra jobb!

Ha det jättebra nu alla norra realare (och alla andra med såklart) och glöm inte att börja tagga inför läroverksfejden som närmar sig med stormsteg!

WOWOWO

Kategori: Allmänt

HERE WE GO!!!!

Årsmötet som hölls idag vart sjukt lyckat och nu kickar vi igång verksamhetsåret 2010!!!

Ny styrelse, nya stadgor och nytt kår-år!!!

NKV!!!


ps. datum för första mötet kommer snarast...

gästbloggning av sonja sk8!!!!

Kategori: Allmänt

woohoo. vet faktist inte vad jag ska säga men jag kan kläma till medd ett klychigt sitat. "carpe diem!!!" men om man e lite koolers så  kan man även säga att "carpe nåktem" jätte fint. och sen kan jag tipsa om  den goda lunchen i dag och även dränka en massa pepparkakor i saft och mjöl. eller aah jag menar eller mjölk.!! tjoohooo  ha en fin helg hej hopp gummi snopp!!