Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 16/12

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2009-12-09 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: August Almqvist, Freja Nielsen, Jakob Bohman, Caroline Witasp, Linn Andersson, Hayun Kang, Awat Fili Alexander Ljungqvist, Olga Fare, Hayun Kang

Bisittare: Emil Wärnberg, IT-utskottet

Frånvarande ur styrelsen: Emil Arvas

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Jakob valdes till mötesordförande

Linn valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. IT-utskottet

Prioriteringslista

Nyhetsredigering

Medlemsregistret

Exportformat

Formulär för föreningsbidrag

Ändra styrelsefliken till kontakt, där både utskott och styrelse finns

§5. Medlemsvärvning

Vi ska sitta vid hästarna och värva medlemmar vid hästarna. Bomba på facebook och fronter samt påminna på avslutningen.

§6. Årsmötet

Saker behöver struktureras upp.

Vi behöver bestämma vilka poster som ska finnas i styrelsen.

Nästa möte ska ha stort fokus på årsmötet.

§7. Atktiveter just nu

Killer game: Lappar kommer att samlas in

Poängjakten: Sista veckan och folk är taggade.

Patrick Lönnberg-stipendiet: En vinnare är utsedd och vi uppdrar Emil att fixa ett diplom. August uppdras skriva ut en check.

 

§8. Avslutningen

Emil uppdras göra diplom.

Carro uppdras kvalitetssäkra diplomen.

Linn uppdras köpa ramar.

Linn uppdras köpa julklapp.

 

I denna ordning ska vi prata på avslutningen:

Killergame

Poängjakten

Patrick Lönnberg

Medlemsvärvning

Årsmöte

Pepparkakshustävlingen

Ordförandetal

 

Carro uppdras fixa powerpoint för elevkårens avslutningstid.

§9. Föreningar

Vi pratade lite om några föreningar

§10. Övriga frågor

Emil ska börja fundera på ett nytt Jeopardyprogram

Onsdag den 19:e januari får styrelsen träffa sin nya verksamhetsutvecklare från SECO.

§11. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

 

Styrelsemöte 9/12

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2009-12-09 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: August Almqvist, Freja Nielsen, Jakob Bohman, Emil Arvas, Caroline Witasp, Olga Fare, Linn Andersson, Hayun Kang, Awat Fili.

Bisittare:

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungqvist

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August valdes till mötesordförande

Linn valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Påverkansutskottet

Jonas Fors har efterfrågat kontaktuppgifter till alla elevföreningar på skolan för att sätta ihop ett påverkansutskott.

Eftersom vi inte varit tydliga med vad vi ska göra med de kontaktuppgifter som elever lämnar in när de registrerar sig som föreningar valde vi att lämna ut namn, klass och mailadress. Dock inte mobilnummer. I framtiden kommer det att bli tydligare med föreningars kontaktuppgifter, eftersom de ska finnas tillgängliga på hemsidan.

§5. Skolkläder

Nästa torsdag vill vi att företaget kommer till vårt möte så att vi kan skriva avtal!

§6. Rektorsmöte

De som hade närvarat på mötet rapporterade om vad som togs upp:

-          USB-minnena var lyckade. Projektet ska fortsätta till nästa år. Skolledningen vill att elevkåre  ska stå för roliga saker på minnet!

-          Elevkåren har härmed bokat alla onsdagsförmiddagar.

-          Vi ska prata med Martin och Lars-Erik om Fronter-SMS. Kanske går att fixa via något annat

-          Vi ska uppdra påverkansutskott att hitta elevskyddsombud.

§7. Hemsidan

Utskott, kommittéer och föreningar ska ha egna flikar.

Styrelsen ska fundera på hur vi ska tacka IT-utskottet.

§8. Medlemsvärvning

Fyra klasser kvar bland tvåorna och treorna.

Ettorna ska skrivas in. Linn författar ett mail som ska skickas till ettorna.

Linn kollar upp om det går att registrera en person flera gånger.

Carro är ansvarig för att Alex får lappar.

§9. Föreningsbidrag

Real Green har ansökt om 1500 för pepparkaksutdelning till de som inte slänger mat samt framtida event.

Styrelsen beslutade

att                       bevilja 1000 kr för pepparkaksutdelning till de som inte slänger mat

August ska prata med Real Green om detta.

 

Vi behöver ta fram kriterier för föreningsbidragen.

§10. Killergame och poängjakten

Styrelsen beslutade

att                       Killer game tar slut den 17 december, de som fortfarande lever ska lämna deras lappar i ett kuvert till Freja då. Personen med flest lappar vinner!

 

Poängjakten bör till nästa år ha tydligare regler för hur man kan arbeta i grupp

§11. Pepparkakshustävningen

En anmälan hittills! J

Emil ska skriva en facebookstatus och göra ett event om PKHT.

§12. Patrick Lönnberg-stipendiet

En vinnare är utsedd och priset ska delas ut på skolavslutningen.

§13. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

§14. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

 

Styrelsemöte 2/12

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Elevkårsrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-12-02 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: August Almqvist, Freja Nielsen, Emil Arvas, Caroline Witasp,  Alexander Ljungqvist, Olga Fare, Hayun Kang, Linn Andersson

Frånvarande ur styrelsen: Awat Fili, Jakob Bohman

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August Almqvist valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Mårunda

Vi gick igenom ledamöternas allergier och hur de mår J

§5. Styrelsemöten

August föredrog om att närvaron på mötena har varit dåliga.

Mötet beslutade

att                       frånvaro skall meddelas till mötesordföranden senast klockan 22.00 dagen innan mötet

§6. Medlemsvärvning

Styrelsen kommer att gå runt till tvåorna och treorna under nästa vecka.

 

Detta kommer att tas upp:

Vad är elevkåren?

Vad innebär medlemskap i elevkåren?

Anslutning till Seco

Konkreta fördelar med medlemskapet

Hemsidan

§7. Sverok

August och Freja har varit på banken och fixat ett bankkonto till lek- och spelföreningen.

Ansökningshandlingarna är inskickade.

Emil ska kolla om

Vi behöver informera

§8. Firmatecknarprotokoll

Linn uppdrogs skriva ut elevkårens firmatecknarprotokoll

§9. Rektorsmöte

SMS-tjänst

USB-minne

Kalendarium

Aulatiden

Elevskyddsombud

§10. NRIF

Pengar till att göra om gymmet diskuterades. Inget beslut togs.

§11. Matsedels-SMS-tjänst

Vi vidarebefordrar förfrågan till matföreningen

§12. Pepparkakashustävlingen

Arbetsgrupp: Emil, Carro och Olga

§13. Övrigt

-          Emil kommer ta tag i ekonomin

-          Föreningen X:s mail ska besvaras av Alexander

§14. Mötets avslutande

Mötet avslutades