Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 7/3

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

 

Protokoll för styrelsemöte

2011-03-07 11/12

Nr: 4

_______________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Sanna Sättare, Fritz Lennaard, Linnea Axelsson, Henrik Stjernberg, Marilyn Nguema, Navid Ghaffarpour, Pepule Brodrej, Theresa Karlsson, Christoffer Arnlund.

Bisittare: Inga.

Frånvarande ur styrelsen: Alexander Ljungquist

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Freja valdes till mötesordförande.

Sanna valdes till mötessekreterare.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4. Utbildning med Jon

Utbildning med styrelsen ska hållas med vår kontaktperson Jon från SECO på eftermiddagen torsdag den 10/4.

§5. Medlemskort

En workshop kommer hållas angående de nya medlemskortet som ska tillkomma elevkårens medlemmar. Medlemskorts-workshopen hålls den 20-21/3 på SECOs huvudkontor. Inga representanter från styrelsen är utsedda att delta.

§6. NRF

Norra Realarnas Förening, en förening med gamla elever från Norra Real, vill ha ytterligare en representant som styrelsen med på sina möten. Pepule valdes som andra representant och Freja är sedan tidigare vald.

§7. Skolkläder

Skolkläder är sålda under hösten och förslag ligger uppe att vi även ska sälja skolkläder till våren. Beslut togs under mötet att vi inte kommer sälja skolkläder under vårterminen utan först till nästa höst.
§8. Läroverksfejden
Sista dag för uttagning till läroverksfejden är 13/4. Sex uttagningar ska göras i grenarna fotboll, jeperdy, drama, musik, dans och debatt. NRIF kommer tillfrågas att  hålla i fotbollsuttagningen om ej godkännes ska andra representanter utses av styrelsen. Jeperdyuttagningen är ett prov på tid och kommer ordnas av Sanna, Pepule och Linnea. Dramauttagningen avgörs genom inskickade idéer utefter valt tema och väljs därefter ut av hela styrelsen. Marylin ansvarar för uttagning av dans tillsammans med Sanna och debattuttagningen håller Alexander, Fritz och Linnea i. Vem som kommer ansvara för uttagningen i musikgrenen är ännu inte beslutat.
§. 9 Operation Dagsverke
Via Operation Dagsverke erbjuds fyra elever och en lärare att åka till Lund en helg under våren för att få träffa Dalai Lama. Representanter från styrelsen blir Freja, Henrik och Pepule och fjärde elev på skolan att åka blir Linn Andersson, tidigare sekreterare i styrelsen.
§10. Operation Festival
Operation Festival har de två senaste åren hållts i Rålabshovsparken och ska även i år göra det. Detta är en festival som anordnad av Norra Real, Södra Latin, Globala Gymnasiet, St Eriks Gymnasium och Estniska skolan för att uppmärksamma arbetet med Operation Dagsverke. Styrelsen kommer att få insyn i arbetet och även möjlighet att arbeta som volontärer under själva festivalen.
§11. Styrelsefoto
Tema har beslutats internt till fotot som ska tas snarast möjligt.
§12. Arbetsfördelning
Freja har skrivit ihop en struktur för vilka arbetsuppgifter som ska läggas på varje styrelsemedlem. Arbetsfördelningen godkändes. Dock är styrelsen överrens om att styrelsearbetet ska göras tillsammans som grupp och att samarbete är viktigt.
§13. Fika
Till styrelsemötena på måndagar har ett fikaschema skrivits och till varje möte ska alltså en styrelsemedlem ta med fika till styrelsen.
§14. Övriga punkter
Pepule och Henrik kom med förslag om en äggjakt till påsk som godtogs med positiv inställning från övriga styrelsen. Hur denna kommer gå till beslutas närmare påsk.
§15. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Kommentarer

  • asijfpasf säger:

    -.-

    2011-03-13 | 19:29:27

Kommentera inlägget här: