Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 27/8

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet

Protokoll för styrelsemöte

2010-08-27 10/11-12

_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: August Almqvist, Jakob Bohman, Caroline Witasp, Alexander Lucas Ljungqvist, Linn Andersson, Hayun Kang, Freja Nielsen

Frånvarande ur styrelsen: Awat Fili, Olga Fare, Emil Arvas

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August Almqvist valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks

§5. Utvärdering 17/8

Upplägg: Väldig lång dag med mycket att ta in. 10 timmar är för mycket. Fler pauser skulle ha behövts. Kanske kan man dela upp ett liknande schema på två dagar. Schemat borde ha delats ut tidigare.

Innehållet: Givande, utvecklande, man fick kött på benen, inspiration till hur man kan utveckla sig, fick bra koll på gruppen. Bra att gå igenom allas förväntningar på sin egen post och på styrelsen. Eftersom det var dagen innan ettorna började kanske mer tid borde gått åt till förberedelse för välkomstverksamheten. Föreläsningarna var pedagogiskt uppbyggda och mycket bra. Allt som togs upp under dagen var väldigt viktigt.

Allmänt intryck: Väldigt givande kort och gott. Duktiga föreläsare! Lyckat. Utvecklande för hela gruppen. Bra för gruppdynamiken, samarbetsuppgifter väldigt givande.

§6. Budget

Skjuts upp tills Emil är närvarande

§7. Mötestid

August tog upp förslaget om att ha möte på kvällstid. Förslaget blev olika mottaget hos olika personer. Alla ombads fortsätta tänka på saken för att vi senare ska kunna bestämma om mötestider.

§8. Killergame

Reglerna finns.

Det som saknas är pris, prispengar, marknadsföring.

§9. Poängjakten

Freja har pratat med Alexander, Max och Henrik. Åtminstone Alexander och Max är intresserade av att sitta med i en kommitté för att planera uppdrag.

§10. Föreningsvecka

Bokbord vid hästarna i samband med biljettförsäljning.

Alexander uppdrogs att fixa en brevlåda för nya föreningar, samt att lägga i ordning föreningsblanketter, information om redan existerande föreningar osv. i en låda som alla i styrelsen kan komma och ta när man har håltimme.

 

Alla aktiva föreningar bör synas väldigt mycket den här veckan. Elevkåren, NRIF, Rödgröna röran, Danmarksföreningen, Saga, Real Green m.m.

Awat och Alexander håller på att fixa en lista med idéer på föreningar och fixar en powerpoint till onsdagspresentationen.

Linn uppdrogs att fixa ett schema för föreningsfoto.

Massor av marknadsföring av föreningsveckan behövs.

Caroline uppdrogs hjälpa Olga med marknadsföringen av föreningsveckan.

 

§11. Skolval

Allt flyter på, Alexander och Awat har blivit intervjuade av Skolverket!

På torsdag kommer det vara information om genomförandet av skolvalet i aulan, samt att det kommer en journalist och talar.

Marknadsföring behövs.

§12. Insparksfesten

Läsk behöver köpas för försäljning under festen.

Facebookevent är gjort. Linn uppdrogs göra Niklas till admin.

§13. Kårkort

August och Frida kommer att göra det som projektarbete. Planer är på gång!

§14. Individuella möten

Caroline kommer att arbeta med gruppdynamiken. Det kommer att ske individuella möten med alla i styrelsen som August och Caroline håller i.

§15. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

Bilaga 1 – Uppdragslista

Alexander uppdrogs att fixa en brevlåda för nya föreningar, samt att lägga i ordning föreningsblanketter, information om redan existerande föreningar osv. i en låda som alla i styrelsen kan komma och ta när man har håltimme.

Linn uppdrogs att fixa ett schema för föreningsfoto.

Caroline uppdrogs hjälpa Olga med marknadsföringen av föreningsveckan.

 

Linn uppdrogs göra Niklas till admin.