Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 151010

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Elevkårsrummet


Protokoll för styrelsemöte

201010-15


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Jakob Bohman, Alexander Ljungqvist, Emil Arvas, August Almqvist Jansson, Freja Nielsen, Caroline Witasp

Bisittare: Jonas Fors, Myra Galli Jansson, Olof Hofstedt, Christoffer Arnlund (påverkansutskott), Axel Örtenblad+2 (RESEFÖRENINGEN)

Frånvarande ur styrelsen: Olga Fare, Linn Andersson, Hayun kang, Awat

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

 

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Caroline Witasp valdes till mötesordförande

August Almqvist valdes till mötessekreterare

 

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 

§4. Reseföreningen

Kommer resa och upptäcka saker

Kommer bland annat åka till London, satsa på Urban Survival (ska leva så billigt som det bara går)

Blogga om sin resa till London,

Första resan får endast de nuvarande medlemmarna följa med på (3 st)

De kommer resa iväg i november (2010), vecka 47, 23-28 november

kan tänka sig att prata i Aulan för att inspirera fler elever på skolan

Vill söka bidrag.

Ca 3250 kr per person kommer resan kosta

Alexander hör av sig om när de ska återkomma för att prata mer bidrag.

Emil ska kolla upp bidrag som Elevkåren skulle kunna söka för reseföreningens resa.

§5. Påverkansutskott

Påverkansutskottet kommer jobba med frågor som rör alla på skolan,

Mötet beslutade att tillsätta ett påverkansutskott bestående av:

Jonas Fors, Myra Galli Jansson, Olof Hofstedt, Christoffer Arnlund samt Serhat Aktay

§6. Stort utvärderingsmöte mm.

Mötet beslutade att hålla ett större möte den 22 oktober mellan 9.30-12.00. På mötet ska styrelsen hålla en utvärdering samt behandla stora frågor som kräver diskussion, Alexander och Olga kommer även berätta om Upptakt.

§7. Läroverksfejden

Deltävlingarna ska hållas, varje onsdag mellan 27/4 och 18/5

Nytt för i år, vi kan inte vara i KG:s aula då man inte kan använda läktaren, deras deltävling kommer därför att hållas på annan plats.

Alexander och Jakob vill hålla i uttagningen (Norra Real) till debatten, mötet beslutade att de ska hålla i uttagningarna.

§8. Skolfotografering 2010

Skolkatalogen ska gå i tryck idag med största säkerhet, August ska bara svara på andra korrekturen när den kommer.

§9. UPPTAKT

Alexander visar olika material från UPPTAKT! Bland annat en kortlek - 100 idéer som är mycket bra om man behöver ha fler idéer! Alexander och Olga ska gå igenom mer angående Upptakt på stormötet, vad de lärt sig och vad de tycker att vi ska ta lärdom av mm!

§10. P-jakten 2010

Allt går sjukt bra, utskottet sköter sig asbra.

§11. Övriga frågor

Vi ha fått smakprover på kolor! Mötet beslutade att smaka på och ta ställning till dessa på det kommande stora mötet den 22 oktober!

§12. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 08-10-10

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-10-08 10/11-nr


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Caroline, Emil, August, Jakob, Hayun, Freja

Bisittare: Christoffer från Stjärnstudio

Frånvarande ur styrelsen: Olga Fare, Awat Fili, Alexander Ljungqvist, Linn Andersson, Hayun Kang.

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August valdes till mötesordförande

Emil valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks

§5. Genomgång och uppdatering av uppdragslistan

 

§6. Stjärnstudio – Styrelsen är inte majoritet och kan därför inte ta beslut utan vi för bara dialog idag. Katalogen är i tryck, skickas ut inom 1½ vecka. Samtliga föreningsfoton kommer skickas till elevkåren. Elevkårsfotot kommer vara i 50x70 cm. Problemen med namnen kommer vara ändrade till skolkatalogen. Prisfråga angående fortsatt samarbete.

§7. Friends – Det är okej att Freja gör ett event åt Friends.

§8. Killergame – Eventuellt extrapriser åt folk som gjort tappra insatser för att främja ”dödarstämningen” på skolan. August och Caroline fyller i ansökan om medlemskap i Sverok.

§9. – Ny mötestid. Fredagens mötestid fungerar inte. Alternativ till nya tider är antingen tisdagar eftermiddagar då alla slutar innan klockan tre. Ett annat förslag är möten framåt klockan fem-tiden. Det förslag som de närvarande skattar högst är att helt enkelt variera mellan att ha fredagsmöten på nuvarande tid samt att ha på vissa tisdagseftermiddagar. Variato Delectat.

§10. – PLS, Patrik Lönnbergstipendiet. August skickar bidragen till Malin och låter henne bedöma dem. Priset kommer att delas ut i Aulan samtidigt som Poängjakten ska dras igång. Detta beslut går igenom då Styrelsen nu är majoritet då Hayun Kang har uppenbarat sig. Styrelsen är enig och Ordförande finner bifall.

§11. – Skolkläder. Caroline ska titta med ”Zion Clothing” ifall de kan ta emot en beställning på skolkläder. Hon ska även titta med andra företag men då resten av styrelsen ger positiva kommentarer när de spanar in ”Zions”-hemsida blir detta företaget som vi, tills vidare, söker oss till.

§12. – Övrigt. August vill köpa en lampa och får styrelsens stöd. Beslut tas att en lampa ska köpas.


§16. Övriga frågor

 

§17. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

Styrelsemöte 1/10

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: C31


Protokoll för styrelsemöte

2010-10-01 10/11-


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Emil Arvas(§1-6), Alexander Lucas Ljungqvist (§1-5), Linn Andersson, Olga Fare, Hayun Kang (§1-4), Caroline Witasp.

Bisittare: Emil Wärnberg, IT-utskottet. (§1-5)

Frånvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Awat Fili, Jakob Bohman

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

                             Bilaga 2 – Beslut

 

§1.   Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2.   Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August Almqvist valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3.   Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4.   Föreningsbidrag

Real Greens ansökan bifölls

§5.   IT-utskottet

IT-utskottet var på besök, och vi diskuterade den framtida hemsidans funktioner och upplägg. Vi kommer att ordna elevkårsmedlemskap genom hemsidan.

§6.   Killergame

Vi diskuterade hur det gått hittills, och hur vi ska gå vidare med Sverokbidraget. Vi kommer att fixa stadgar, årsmöte och annan formalia under den kommande veckan.

§7.   Medlemskap

Vi kommer att göra om medlemskapet för elevkårens medlemmar.

För att göra detta behövs följande göras:

Registreringsformulär (IT-utskottet)

Information till eleverna (August):

-          Förklaring av medlemskap

-          Medlemsförmåner

Marknadsföring av detta (Olga)

Kontakt med SECO (Linn)

§8.   Skolkläder

Efter missnöje med tidigare samarbetsföretag behöver vi hitta ett nytt. Oklart vem som kommer att ansvara för detta, eventuellt Caroline.

§9.   Skolkatalog

Vi diskuterade hur vi ska pressa priset till kommande år.

§10.                 Ny mötestid

Linn uppdrogs ta reda på ny mötestid.

§11.                 Mötets avslutande

Mötet avslutades

Frågor angående killergame

Kategori: Allmänt

Hallå kära vänner!

Det har inkommit frågor om varför man måste ange personnummer för att vara med i killergame.
Anldeningen är att vi kommer att söka ett bidrag från en förening som heter Sverok, som i sin tur får sina pengar från Ungdomsstyrelsen, vilket är en statlig myndighet. För att Norra Reals Killergameförening ska bli bidragsgivande åt Sverok, behöver vi ange namn, adress, kön, telefonnummer och personnummer för våra medlemmar. Det är alltså Ungdomsstyrelsen som kräver dessa uppgifter för att ge ut bidrag.
Bidraget från Sverok skall endast användas till priset till vinnaren i Killergame.

Värt att nämna är att även Sveriges Elevråds Centralorganisation - SECO får bidrag från Ungdomsstyrelsen, och när man skriver på sin medlemsskapslapp för elevkåren anger man också personnummer.

Självklart använder styrelsen inte uppgifterna till något annat, och kommer inte att lämna ut det till någon annan part.

Har ni fler frågor om hur det här fungerar är ni välkomna att kontakta er trogna sekreterare samt föreningsnörd, Linn: 0701-47 20 66

Länkar:
www.sverok.se
www.ungdomsstyrelsen.se
www.sverigeselevrad.se


ww