Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 10/9

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Elevkårsrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-09-10 10/11-14


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen:

Bisittare:

Frånvarande ur styrelsen:

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August Almqvist valdes till mötesordförande

Jakob Bohman valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Mårunda

En mårunda genomfördes

§5. Poängjakten

Finalisterna från förra året är med på mötet då de ska bilda Poängjakts-kommitté.
Uppdrag på skolan uppskattas, Freja ska tillsammans med kommittén komma på uppdrag tillsammans.
Förbättras från förra året: Tjejerna försvann vid badklädesuppdraget, könsneutrala uppdrag som inte avskräcker.

10 November möte om Poängjakten. Avslutas veckan innan julavslutningen. Prisutdelning på avslutningen.
Uppdrag klara i slutet av höstlovet.
Kommittén tillsätts efter omröstning. Bifall

§6. Skolfotografering

Folk verkar ha dålig koll på att det är nästa vecka. Brist på tid för föreningsfoton. 4 tider kan man få in.
Elevkårsfotot på trappan på onsdagsmorgonen.
Fredag nästa vecka styrelsefoto.
SK10 byter tid.
Ta egna bilder och skicka in okej.
Censurpolicy: Inga vapen mot någon eller kameran. Total nakenhet förbjuden. Inga texter som kan misstolkas. Ingen hets mot folkgrupp.

Styrelsens foto: Gammeldags
Jeansmodeller
Sista måltiden – gammaldags: Bifalles.

§7. Föreningsbidrag

Föreningen X kidnappade August, satte honom i ett rum och gav honom Röda Rummet av August Strindberg, med lappar i. Föra en diskussion om föreningsbidrag med föreningen.

§8. Ekonomiska bidrag

Det diskuterades angående att ansöka om bidrag från spelföreningen Sverok. Bidrag för killergame. 2000 kr i verksamhetsbidrag + 75 kr per medlem. Man behöver årsmötesrapport m. förtroendevalda + datum, verksamhetsrapport och medlemslista (Namn, kön, personnummer, adress, telefonnummer och datum då de förnyade sitt medlemskap). I samband till anmälan kan man samla in dessa uppgifter.
Man bör börja marknadsföra snarast.
Man kan även söka mindre bidrag som inte kräver lika mycket jobb.

§9. Lillisverksamhet

Elever verkar nöjda

§10. Skolval 2010

Kontrollanter nästa torsdag, även rösträknare.
Rödgröna röran vill ha 50 kr till att köpa röda och gröna ballonger inför debatten.

§11. PR-montern

Bilder saknas, ny ska tas på Jakob och Awat.
Samarbete mellan projektdrivare och Olga.

§12. Upptakt

Upptakt är SECO:s nationella konferens.

Alexander kommer att åka.

Olga och Emil funderar.
Sista anmälningsdag 24/9

§13. Kommande styrelsemöte

Nästkommande styrelsemöte infaller:

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor diskutterades

§15. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Kommentarer


Kommentera inlägget här: