Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 28/10

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-10-28 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Olga Fare, Jakob Bohman, Alexander Ljungkvist, Linn Andersson, Emil Arvas, Caroline Witasp, Hayun Kang, August Almqvist Jansson

Bisittare: Under §5: Tre företrädare för matföreningen

Frånvarande ur styrelsen: Awat Fili, Freja Nielsen

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Olga Fare valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Skolkläder

Styrelsen diskuterade vad vår åsikt är om

Styrelsens åsikt är att vi i största möjliga utsträckning ska efterfråga ekologiska skolkläder.

Klassiska basutbudet + designade kläder.

Caroline, Hayun och Olga ansvar för att leta efter företag.

§5. Matföreningen

Matföreningen har värvat 200 medlemmar och vill ha hjälp att komma igång med sitt arbete.

Verksamhetsplaner: Mattävlingar, rabatter på restauranger.

§6. Fotostipendiet

Malin efterfrågar en stipendieformulering. Prisutdelning kommer att ske på onsdagen efter lovet.

Emil uppdrags att göra ett diplom. Jakob uppdras att göra en stor check.

Olga uppdras göra ett evenemang. Jakob uppdras bjuda in under senaste helgen

§7. Utskott

Princip angående hur utskott tillsätts antogs.

Utskott skall tillsättas på styrelsemöten, men hur de hittas finns det inga principer för.

§8. Sverok

Emil söker det över höstlovet

§9. Grafisk profil

Modern No. 20

§10. Hemsida + medlemsvärvning

Vi fixar affischer mm, på vilka fördelar du får som medlem kontra icke medlem, August sammanfattar alla fördelar, alla tänker på vad som skulle vara effektfullt till nästa möte vecka 45.

§11. Hundra idéer

Vi ska ha ett visionsmöte om småevents på fredag vecka 45 klockan 13.00. Emil pratar med real green om att arrangera en secondhandbutik!

§12. Övriga frågor

Inga övriga frågor

 

§13. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: