Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 18/11

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Elevkårsrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-11-18 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Freja Nielsen, Jakob Bohman, Caroline Witasp, Olga Fare, Linn Andersson, August Almqvist Jansson

Bisittare: -

Frånvarande ur styrelsen: Awat Fili, Alexander Lucas Ljungqvist

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August valdes till mötesordförande

Linn valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Mårunda

August har tagit körkort, Freja har räddat dockor idag, Jakob och Emil mår bra, Carro har varit på Saco-mässan, Olga och Linn har ont i huvudet.

§5. Hemsida + medlemsvärvning

Jakob och Olga fixar affischer och flyers imorgon. Är klara senast på onsdag.

Högra delen av bordet tar tvåor, vänstra tar treor.

§6. Läroverksfejden

Vision: Mer förankring i utbildningen.

Hade rektorsmöte i måndags.

Mer fokus på uttagningar. Det kommer finnas regler för uttagningarna.

Kommer att fortsätta att vara i skolorna, men Kungsholmen kommer att vara utomhus.

Ännu oklart hur mycket bidrag vi får från skolledningarna.

§7. Bidragsansökan

Yrkande Emil: avslå bidragsansökan

Yrkande: August: 400 kr

Styrelsen beslutade:

att yrkande August bifalles med röstsiffrorna 5 mot 3.

§8. Fikarutiner

Styrelsen beslutade

att elevkåren kan lägga pengar på fika

Yrkande1: Fika får endast köpas in om mötet överstiger en timme

Yrkande2: Mötesordföranden innehar fullmakt att avgöra om fika behövs

att båda yrkandena bifalles

§9. Skolkläder

Carro gör en fronternyhet om att folk kan maila

Alla i styrelsen kollar runt med sina kompisar

Punkten ska tas upp nästa möte

§10. Poängjakten

Pris diskuterades.

August och Freja kollar upp olika alternativ till nästa möte.

Facebookgruppen ska korrigeras

§11. Sverokbidraget

Emil ska ringa till Sverok och fråga hur mycket bidrag vi kan få, när vi kan få det, och om vi måste ha ett eget konto.

§12. Övrigt

Kan vara bra att ha mötesunderlag oftare. Kan göras genom gemensamma dokument på dropboxen.

 

§13. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: