Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 6/5

Kategori: Allmänt

Protokoll

1. Formalia
Ordförande: August
Sekreterare: Lovisa

2. Fejden
Det finns sammanlagt 5000 biljetter till fotbollen för alla läroverk
Vi kommer att gå runt till alla klasser och dela ut biljetter
• Carro kommer att ordna ett schema för vem som går till vilka klasser
Eftersom alla slutar olika tider kommer vi inte att gå gemensamt till Zinkensdam

3. OD + OF
Niklas OD-konsert ställs in
Vi kommer att gå runt nästa vecko och samla in kvitton
Vi söker funktionärer till den 21 maj! Anmäl er till operationfestival@hotmail.com
Onsdag 19/5 ses alla funktionärer på Globala gymnasiet

4. Välkomstverksamhet
Jakob och Yunna kommer börja planera välkomstverksamheten
Vi hoppas kunna skicka med Lillisguiden i välkomstbrevet till all ettor

5. Skolval
Awat och Alex har anmält skolan till skolval

6. PL-stipendiet
Inom snart kommer fotouppgiften att läggas upp som en nyhet på fronter - håll utkik

7. Pedagogiska priset
Carro fixar

8. Extra årsmöte
Kommer att hållas 19/5 kl. 9.30
Posterna generalsekreterare och verksamhetsutvecklare har missvisande namn. Vi kommer att föreslå att verksamhetsutvecklarposten tas bort och att Carro som vice ordförande tar verksamhetsutvecklarens uppgifter. Vi föreslår också att Generalsekreterarposten delas upp i en sekreterarpost och en kassörpost, då blir Linn sekreterare och en ny kassör tillsätts.

9. Ekonomi
• Nu redovisar kåren sin ekonomi läsårsvis, men då årsmötet hålls vid årsskiftet föreslår vi att den redovisas årsvis istället.

Mötet avslutas

Kommentarer


Kommentera inlägget här: