Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 25/5

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår  - Protokoll för styrelsemöte

Plats: Elevkårsrummet

2010-05-25 10/11-10

_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Linn Andersson, August Almqvist, Olga Fare, David Horal, Freja Nielsen, Awat Fili, Emil Arvas, Alexander Ljungqvist, Jakob Bohman

Bisittare: Christoffer från Stjärnstudio (§4)

Frånvarande ur styrelsen: Hayun Kang, Caroline Witasp

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande August Almqvist

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August Almqvist valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Stjärnstudio

Då det förekommit vissa problem för studentfotograferingen, borde egentligen priset för studentkatalogen höjas, men Stjärnstudio erbjuder att behålla priset mot att de får ha oss som kunder även nästa år. Styrelsen diskuterade förslaget, och planerar att gå till beslut nästa möte.

§5. Presentation Emil

Eftersom Emil är nyvald kassör, presentation av styrelsens ledamöter skedde och Emil välkomnades!

§6. Operation Dagsverke

Insamlingsdagen är imorgon och man kommer kunna låna bössor mellan 9 och 10 på morgonen. Freja och August kommer ta emot pengar mellan 3 och 4. Insamling av pengar kommer även att ske på fredagen.

§7. Välkomstverksamhet

Jakob och Hayun har varit på utbildning med SECO om välkomstverksamhet.

Styrelsen beslutade att försöka fixa ett välkomstbrev från kåren som ska skickas ut till alla nya ettor innan de börjar skolan.

Lillisguiden ska börjas göras, alla i styrelsen måste skriva en presentationstext till den.

Planer på en föreningsmässa eller liknande där alla skolans föreningar har möjlighet att presentera sig och nya föreningar kan startas. Preliminärt bokar vi v.35 till föreningsvecka.

Jakob och Hayun uppdrogs att kolla med rektorn om vi kan ha föreningsdag den 2 augusti (efter att vi fått klarhet i vilket datum Skolval och Valdebatten kommer att vara)

Styrelsen beslutade att anordna insparksfesten 2010 utan hjälp från utomstående företag.

§8. Studentlunch

Kåren har fått i uppdrag av rektorn att få 40 personer till servering vid studentlunchen.

Awat uppdrogs ta in anmälningar

Awat uppdrogs ta reda på vad skolan kommer att ge för belöning till de som hjälper till

§9. Fotostipendiet

Sista dag att skicka in sitt bidrag på är fredag!!!!!!

§10. Pedagogiska priset

Linn uppdrogs att påminna Carro om att göra en enkätundersökning på Fronter

§11. Picknick/teambuildning

Då kåren har fått en ny kassör är gruppen ny med ny gruppdynamik, därför ska vi ha en picknick på söndag i Observatorielunden för att lära känna varandra bättre. Styrelsen ses 14.00 vid Rådmansgatans uppgång vid Pressbyrån.

§12. Ledarskapsprogrammet

August har blivit uttagen att delta i Ledarskapsprogrammet.

Styrelsen beslutade att delfinansiera Augusts ledarskapsutbildning med 500 kr.

§13. Rektorsmöte

På måndag 9.30 ska styrelsen träffa skolledningen

§14. Skolval

Ett första möte mellan föreningssamordnarna och läraren Susanne har ägt rum. Planeringen kring Skolval är igång och bland annat en debatt mellan SSU och MUF planeras till hösten!

§15. Killergame

David och Freja har talat med Hjalmar (Killergametvåan på Södra Latin) om reglerna för Killergame och hur det kan utföras på skolan. Två månader är lagom, och kåren funderar på datum för Killergame. Preliminärt sägs mitten av september till mitten av november. Detta skulle innebära att Poängjakten 2010 skulle infalla mitten av november till mitten av december.

§16. Mötets avslutande

August Almqvist avslutade mötet

 

 

 

Bilaga 1 – Uppdragslista

Jakob och Hayun uppdrogs att kolla med rektorn om vi kan ha föreningsdag den 2 augusti (efter att vi fått klarhet i vilket datum Skolval och Valdebatten kommer att vara)

Linn uppdrogs att påminna Carro om att göra en enkätundersökning på Fronter

Awat uppdrogs ta in anmälningar

Awat uppdrogs ta reda på vad skolan kommer att ge för belöning till de som hjälper till

 

Bilaga 2 - Beslut

Styrelsen beslutade att försöka fixa ett välkomstbrev från kåren som ska skickas ut till alla nya ettor innan de börjar skolan.

Styrelsen beslutade att delfinansiera Augusts ledarskapsutbildning med 500 kr.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: