Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte

Kategori: Allmänt


Protokoll för styrelsemötet den 10/3 -10

1. Formalia
Ordförande: August
Sekreterare Lovisa

2.
Fejdenpepp onsdag 17/3
Olga och Carro ska göra och sätta upp affischer inför peppen
Olga, Carro, Freja och David kommer att stå vid aulans utgångar efter fejdenpeppen för att ta emot anmälningar. Det kommer också att gå bra att anmäla sig via mejl.
August, Linn, Carro och Lovisa kommer att sälja skolkatalogen vid hästarna efteråt.

3. Fejdenuttagningar

• Uttagningar kommer ske tisdag 23/3 (för musik, teater, bild och debatt), torsdag 25/3 (för dans) och måndag 29/3 (för jeopardy). När uttagningar till fotbollslaget kommer ske är ännu inte bestämt.

4. OD:s nationella konferens

• Nu är biljetterna bokade
• På konferensen ska man besluta om ett nytt projekt inför nästa år. På OD:s hemsida finns de två förslagen presenterade. Norras elevkår har en röst.

5. SECO styrelsens hearingkonferens tors 11/3

• Kom för att få veta mer om SECO!

6. Kommande styrelsemöten
• Tid för möten kommer att växla mellan tisdag 14.45 och onsdag 9.30
• August kallar till möte på söndagar (tisdag/ onsdag)
• Nästa möte kommer att hållas tisdag 16/3. Då kommer Stjärnfoto för att prata om nästa års skolkatalog. Vi kommer att ta en gruppbild av kåren och i mån av tid porträttbilder (se Övrigt)

7. Övrigt
• Förslag på hur gruppbilden ska utformas: kåren gömmer sig på taket för en gigantisk rektor, kåren står i "skogen"/ det lilla buskaget på skolgården, kåren i museumsalen. Kom med fler förslag på facebook!

Mötet avslutasKommentarer


Kommentera inlägget här: