Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 2/12

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Elevkårsrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-12-02 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: August Almqvist, Freja Nielsen, Emil Arvas, Caroline Witasp,  Alexander Ljungqvist, Olga Fare, Hayun Kang, Linn Andersson

Frånvarande ur styrelsen: Awat Fili, Jakob Bohman

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August Almqvist valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Mårunda

Vi gick igenom ledamöternas allergier och hur de mår J

§5. Styrelsemöten

August föredrog om att närvaron på mötena har varit dåliga.

Mötet beslutade

att                       frånvaro skall meddelas till mötesordföranden senast klockan 22.00 dagen innan mötet

§6. Medlemsvärvning

Styrelsen kommer att gå runt till tvåorna och treorna under nästa vecka.

 

Detta kommer att tas upp:

Vad är elevkåren?

Vad innebär medlemskap i elevkåren?

Anslutning till Seco

Konkreta fördelar med medlemskapet

Hemsidan

§7. Sverok

August och Freja har varit på banken och fixat ett bankkonto till lek- och spelföreningen.

Ansökningshandlingarna är inskickade.

Emil ska kolla om

Vi behöver informera

§8. Firmatecknarprotokoll

Linn uppdrogs skriva ut elevkårens firmatecknarprotokoll

§9. Rektorsmöte

SMS-tjänst

USB-minne

Kalendarium

Aulatiden

Elevskyddsombud

§10. NRIF

Pengar till att göra om gymmet diskuterades. Inget beslut togs.

§11. Matsedels-SMS-tjänst

Vi vidarebefordrar förfrågan till matföreningen

§12. Pepparkakashustävlingen

Arbetsgrupp: Emil, Carro och Olga

§13. Övrigt

-          Emil kommer ta tag i ekonomin

-          Föreningen X:s mail ska besvaras av Alexander

§14. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: