Norra Reals Elevkår

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 08-10-10

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Kårrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-10-08 10/11-nr


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Caroline, Emil, August, Jakob, Hayun, Freja

Bisittare: Christoffer från Stjärnstudio

Frånvarande ur styrelsen: Olga Fare, Awat Fili, Alexander Ljungqvist, Linn Andersson, Hayun Kang.

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August valdes till mötesordförande

Emil valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks

§5. Genomgång och uppdatering av uppdragslistan

 

§6. Stjärnstudio – Styrelsen är inte majoritet och kan därför inte ta beslut utan vi för bara dialog idag. Katalogen är i tryck, skickas ut inom 1½ vecka. Samtliga föreningsfoton kommer skickas till elevkåren. Elevkårsfotot kommer vara i 50x70 cm. Problemen med namnen kommer vara ändrade till skolkatalogen. Prisfråga angående fortsatt samarbete.

§7. Friends – Det är okej att Freja gör ett event åt Friends.

§8. Killergame – Eventuellt extrapriser åt folk som gjort tappra insatser för att främja ”dödarstämningen” på skolan. August och Caroline fyller i ansökan om medlemskap i Sverok.

§9. – Ny mötestid. Fredagens mötestid fungerar inte. Alternativ till nya tider är antingen tisdagar eftermiddagar då alla slutar innan klockan tre. Ett annat förslag är möten framåt klockan fem-tiden. Det förslag som de närvarande skattar högst är att helt enkelt variera mellan att ha fredagsmöten på nuvarande tid samt att ha på vissa tisdagseftermiddagar. Variato Delectat.

§10. – PLS, Patrik Lönnbergstipendiet. August skickar bidragen till Malin och låter henne bedöma dem. Priset kommer att delas ut i Aulan samtidigt som Poängjakten ska dras igång. Detta beslut går igenom då Styrelsen nu är majoritet då Hayun Kang har uppenbarat sig. Styrelsen är enig och Ordförande finner bifall.

§11. – Skolkläder. Caroline ska titta med ”Zion Clothing” ifall de kan ta emot en beställning på skolkläder. Hon ska även titta med andra företag men då resten av styrelsen ger positiva kommentarer när de spanar in ”Zions”-hemsida blir detta företaget som vi, tills vidare, söker oss till.

§12. – Övrigt. August vill köpa en lampa och får styrelsens stöd. Beslut tas att en lampa ska köpas.


§16. Övriga frågor

 

§17. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: