Norra Reals Elevkår

Styrelsemöte 11/11

Kategori: Allmänt

Norra Reals Elevkår

Plats: Elevkårsrummet


Protokoll för styrelsemöte

2010-11-11 10/11


_______________________________________________________________________________________________________________

Närvarande ur styrelsen: Hayun Kang, Alexander Ljungqvist, Jakob Bohman, Freja Nielsen, August Almqvist Jansson, Linn Andersson, Awat Fili

Bisittare: §6: Rasmus Lundén och en till från SchoolBrand.

Frånvarande ur styrelsen: Olga Fare, Caroline Witasp, Emil Arvas: FY SKÄMS!

Bilagor               Bilaga 1 – Uppdragslista

Bilaga 2 – Beslut

 

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

August Almqvist valdes till mötesordförande

Linn Andersson valdes till mötessekreterare

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§4. Mårunda

Styrelsen är överlag mycket stressad just nu

§5. Skoltidning

Alexander har planer på att göra en skoltidning. Finns en grupp i hans klass som är på gång. – NAJS!

§6. Skolkläder

Schoolbrand var här och presenterade sitt utbud.

§7. Medlemsvärvning och hemsidekampanj

Kampanj:

Vi kommer gå runt i klasserna (endast tvåor och treor, då ettorna redan är värvade)Halva styrelsen tar 10 klasser (2or och 3or).

13 december slut för medlemsvärvning

Linn uppdras kolla med Minna ifall det datumet är för sent.

Ettorna som är värvade manuellt ska skrivas in på hemsidan av styrelsen (30 elever var). Slutdatum för det blir skolavslutningen.

 

Affischer ska tryckas upp. Jakob blir huvudansvar.

Medlemsvärvning bör börja v. 47.

§8. Poängjakten

Utskottet klarar sig själv.

August uppdras prata med Emil om Sverokbidrag.

§9. Matföreningen

Alexander uppdras att kolla facebookmeddelandet.

§10. Skolkatalogerna

Nya: 20 till styrelsen, 20 till skolan

Gamla: Bör ej säljas pga. På visionsmöte bör ett lösningsförslag komma fram för vad vi ska göra med ca 300 gamla skolkataloger.

§11. Fejden

Styrelsen hade blivit uppdragen av Läroverksfejdens styrelse att diskutera ett rimligt pris för inträde till de olika deltävlingarna. Styrelsen var enig om att 20 kr är ett maxbelopp. Absolut inte mer.

§12. Rektorsmöte

Förslag: Någon fredag klockan ett.

§13. Fika

Inget beslut kan tas på grund av minoritet.

§14. Kommande styrelsemöte

Nästkommande styrelsemöte infaller: 18/11 kl. 17.00.

§15. Övriga frågor

§16. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: